1.4. Spuštění instalace na cílovém systému

Spuštění instalace můžete provést dvěma způsoby. Buď použijete standardní startovací volby na startovací obrazovce nebo použijete pro zadání voleb startovací promt.

1.4.1. Použití výchozích startovacích voleb

Startovací volby jsou posány v 1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka).

Volbou nabídky Installation spustíte instalaci. V případě problémů zvolte Installation—ACPI Disabled nebo Installation—Safe Settings.

Více informací najdete v části 9.2 – „Problémy při instalaci“ (↑Uživatelská příručka).

1.4.2. Používání funkčních kláves

Úvodní obrazovka nabízí řadu nastavení parametrů startu dostupných přes funkční klávesy. Umožňují nastavení bez nutnosti znalosti přesné syntaxe parametrů (viz 1.4.3 – „Použití vlastních startovacích voleb“).

Kompletní seznam je uveden v tabulce níže.

Tabulka 1.1. Funkční klávesy pro instalaci

Klávesa

Účel

Dostupné volby

Výchozí hodnota

F1

Nápověda

-

-

F2

Volba jazyka instalace

Všechny podporované jazyky

Angličtina

F3

Změna rozlišení instalace

 • Textový režim

 • VESA

 • rozlišení #1

 • rozlišení #2

 • ...

 • Výchozí hodnota závisí na grafickém systému

F4

Zvolte instalační zdroj

 • CD-ROM/DVD

 • SLP

 • FTP

 • HTTP

 • NFS

 • SMB

 • Pevný disk

CD-ROM/DVD

F5

Apply driver update disk

Ovladač

-

1.4.3. Použití vlastních startovacích voleb

řadu volbe můžete nastavit později pomocí linuxrc, ale použití startovacích parametrů je nejsnadnější cesta. V případě některých automatických nastavení lze volby předat přes soubory initrd nebo info .

[Tip]Tip

Více informací o volbách linuxrc najdete v souboru /usr/share/doc/packages/linuxrc/linuxrc.html.

Následující seznam obsahuje scénáře zde uvedených typů instalací a parametry potřebné pro jejich spuštění. Tyto parametry je potřebna pro správný průběh zvolené instalace předat při startu systému.

Tabulka 1.2. Instalační scénáře a jejich parametry

Scénář instalace

Parametry potřebné pro start

Startovací parametry

1 – „Instalace pomocí nástroje YaST (↑Uživatelská příručka)

Nic: systém startuje automaticky

Nepotřebné

1.1.1 – „Jednoduchá vzdálené instalace přes VNC — statická síť“

 • Umístění instalačního serveru

 • Síťové zařízení

 • IP adresa

 • Maska sítě

 • Brána

 • Povolení VNC

 • VNC heslo

 • install=(nfs,http,​ftp,smb)://cesta_kintsmediu

 • netdevice=sitove_zarizeni (pouze pokud je k dispozici více síťových zařízení)

 • hostip=ip_adresa

 • netmask=maska_site

 • gateway=ip_gateway

 • vnc=1

 • vncpassword=nejake_heslo

1.1.2 – „Jednoduchá vzdálená instalace přes VNC — dynamické nastavení sítě přes DHCP“

 • Umístění instalačního serveru

 • Povolení VNC

 • VNC heslo

 • install=(nfs,http,​ftp,smb)://cesta_kintsmediu

 • vnc=1

 • vncpassword=nejake_heslo

1.1.3 – „Vzdálená instalace přes VNC — PXE Boot a Wake on LAN“

 • Umístění instalačního serveru

 • Umístění TFTP serveru

 • Povolení VNC

 • VNC heslo

Neaplikováno, postup přes PXE a DHCP

1.1.4 – „Jednoduchá vzdálená instalace přesSSH — statická síť“

 • Umístění instalačního serveru

 • Síťové zařízení

 • IP adresa

 • Maska sítě

 • Brána

 • Povolení SSH

 • SSH heslo

 • install=(nfs,http,​ftp,smb)://cesta_kintsmediu

 • netdevice=sitove_zarizeni (pouze v případě přítomnosti několika síťových rozhraní)

 • hostip=ip_adresa

 • netmask=maska_site

 • gateway=ip_gateway

 • usessh=1

 • sshpassword=nejake_heslo

1.1.5 – „Jednoduchá vzdálená instalace přes SSH — danymické nastavení sítě přes DHCP“

 • Umístění instalačního serveru

 • Povolení SSH

 • SSH heslo

 • install=(nfs,http,​ftp,smb)://cesta_kintsmediu

 • usessh=1

 • sshpassword=nejake_heslo

1.1.6 – „Vzdálená instalace přes SSH — PXE Boot a Wake on LAN“

 • Umístění instalačního serveru

 • Umístění TFTP serveru

 • Povolení SSH

 • SSH heslo

Neaplikováno, postup přes PXE a DHCP