1.3. Příprava startu cílového systému

V této části najdete postupy potřebné pro nastavení spuštění systému, jako je nastavení DHCP, PXE bootu, TFTP a Wake on LAN (WOL).

1.3.1. Nastavení DHCP serveru

Nastavení DHCP serveru v systému SUSE Linux provedete ručně tak, aby DHCP server poskytoval data potřebná pro TFTP, PXE a WOL.

1.3.1.1. Ruční nastavení DHCP serveru

Mimo IP adresy bude DHCP server přidělovat také informace o umístění TFTP serveru.

 1. Přihlaste se jako root k systému, který bude sloužit jako DHCP server.

 2. Do souboru /etc/dhcpd.conf přidejte následující část:

  group { 
   # PXE related stuff 
   # 
   # "next server" defines the tftp server that will be used 
   next server ip_tftp_server: 
   #
   # "filename" specifiies the pxelinux image on the tftp server
   # the server runs in chroot under /srv/tftpboot 
   filename "pxelinux.0";
  }

  Řetězec ip_of_the_tftp_server nahraďte IP adresou TFTP serveru.

  Pdorobnosti o volbách v souboru dhcpd.conf najdete v manuálové stránce dhcpd.conf.

 3. Restartujte DHCP server příkazem rcdhcpd restart.

jestliže chcete použít pro instalaci SSH a pro cílový systém PXE a WOL, přímo nastavte v souboru adresu pro cílový systém. Dosáhnete toho následující konfigurací:

 
group { 
 # PXE related stuff 
 # 
 # "next server" defines the tftp server that will be used 
 next server ip_tftp_server:
 # 
 # "filename" specifiies the pxelinux image on the tftp server 
 # the server runs in chroot under /srv/tftpboot
 filename "pxelinux.0";
 host test { hardware ethernet mac_adresa; 
       fixed-address ip_adresa; }
    }

Aby se adresa spojila se správným počítačem, musíte k adrese připřadit MAC adresu síťového rozhraní cílového systému, které je použito pro připojení do sítě. Řetězce mac_adresa a ip_adresa nahraďte hodnotami vašeho cílového systému.

Po restartu DCHP serveru můžete k cílovému systému přistupovat přes SSH.

1.3.2. Nastavení TFTP serveru

TFTP server nastavte pomocí programu YaST. TFTP server slouží k poskytovánístartovacích obrazů pro automatický start systému.

1.3.2.1. Nastavení TFTP serveru pomocí programu YaST

 1. Přihlaste se jako uživatel root

 2. Zvolte YaST+Síťové služby+TFTP Server a doinstalujte požadované balíčky.

 3. Povolte server. U starších systémů se o start postará automaticky xinetd. Od verze systému SUSE Linux 10.1 je nutné službu povolit v Editoru úrovní běhu.

 4. Přístušnou volbou otevřete port pro server na firewallu.

 5. Nastavte adresář se startovacím obrazem. Výchozí adresář /tftpboot je vytvořen a zvolen automaticky.

 6. Ukončete nastavení serveru.

1.3.3. PXE boot

Technické pozadí a specifikaci PXE jsou k dispozici v Preboot Execution Environment (PXE) Specification (ftp://download.intel.com/labs/manage/wfm/download/pxespec.pdf).

 1. Překopírujte linux, initrd, message a memtest z instalačního média do adresáře /srv/tftpboot příkazem:

  cp -a boot/loader/linux boot/loader/initrd 
     boot/loader/message boot/loader/memtest /srv/tftpboot
 2. Nainstalujte balíček syslinux

 3. Překopírujte soubor /usr/share/syslinux/pxelinux.0 do adresáře /srv/tftpboot příkazem:

  cp -a /usr/share/syslinux/pxelinux.0 /srv/tftpboot
     
 4. Z instalačního média překopírujte isolinux.cfg do /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default příkazem:

  cp -a boot/loader/isolinux.cfg /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default
     
 5. Upravte soubor /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default tak, aby neobsahoval řádky začínající na gfxboot, readinfo a framebuffer.

 6. K appedn řádkám položek failsafe a apic přidejte:

  insmod=e100

  Tím dosáhnete automatického zavedení modulu síťové karyt Intel 100MBit/s na PXE klientech. Pokud potřebujete zavést jinou kartu, změňte jméno ovladače, např. entry depends on the client's hardware and must be adapted pro Broadcom GigaBit bude parametr vypadat takto: insmod=bcm5700.

  netdevice=eth0

  Touto položkou definujete síové rozhraní pro instalaci. Tuto položku nemusíte zadávat, pokud máte jen jednu síťovou kartu.

  install=nfs://ip_instserver/path_instsource/CD1

  Nastavení NFS serveru s instalačním zdrojem. Řetězec ip_instservernahraďte IP adresou svého instalačního serveru. path_instsource nahraďte adresářem instalačního zdroje na serveru. HTTP, FTP a SMB se nastavují podobně, pouze změníte označení pro protokol http, ftp nebo smb.

  [Important]Důležité

  Pokud potřebujete další parametry např. pro VNC nebo SSH instalaci, přidejte je k položce install Příklad je uveden v 1.4 – „Spuštění instalace na cílovém systému“.

  Následuje příklad /srv/tftpboot/pxelinux.cfg/default. Nezapomeňte nastavit parametry pro VNC nebo SSH instalaci pomocí vnc a vncpassword nebo ssh a sshpassword v řádce install. Řádky ukončené \ zadejte bez tohoto znaku jako jednu celou řádku spojené s následující řádnou.

  default linux 
      
  # default 
  label linux 
   kernel linux 
  	  append initrd=initrd ramdisk_size=65536 insmod=e100 \
  	  install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product 
  	  
  # failsafe 
  label failsafe 
   kernel linux 
   append initrd=initrd ramdisk_size=65536 ide=nodma apm=off acpi=off \
   insmod=e100 install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product
  
  # apic 
  label apic 
   kernel linux 
   append initrd=initrd ramdisk_size=65536 apic insmod=e100 \
   install=nfs://ip_instserver/path_instsource/product
  
  # manual 
  label manual 
   kernel linux 
   append initrd=initrd ramdisk_size=65536 manual=1 
  
  # rescue 
  label rescue 
   kernel linux 
   append initrd=initrd ramdisk_size=65536 rescue=1 
  
  # memory test 
  label memtest 
   kernel memtest 
  
  # hard disk 
  label harddisk 
   kernel 
   linux append SLX=0x202 
  
  implicit   0 
  display   message
  prompt    1 
  timeout   100
  

  Řetězce ip_instserver a path_instsource přizpůsobte svému nastavení.

  V následující sekci najdete základní informace o PXELINUX volbách. Další informace najdete v dokumentaci balíčku syslinux v adresáři /usr/share/doc/packages/syslinux/.

1.3.4. Ruční nastavení Wake on LAN

 1. Přihlaste se jako uživatel root

 2. Pomocí programu YaST nainstalujte balíček netdiag.

 3. V terminálu jako uživatel root zadejte příkaz:

  ether-wake mac_of_target

  Řetězec mac_of_target nahraďte aktuální MAC adresou síťového rozhraní cílového systému.