7.9. Další zdroje informací

Bližší informace naleznete na:

http://czechia.kde.org/ Vše o KDE.

http://czechia.kde.org/konqueror Informace o aplikaci Konqueror.