12.6. Import klíče ze serveru s klíči

V záložce Importovat dialogu Dialog serveru klíčů si můžete zvolit server, ze kterého klíč chcete importovat. Klíč můžete nechat vyhledávat podle jeho ID nebo podle textu, který by měl obsahovat.

Obrázek 12.3. KGpg: Vyhledávací maska klíče

KGpg: Vyhledávací maska klíče

Po vyhledávání se zobrazí seznam všech nalezených klíčů odpovídajících zadané podmínce. Vyberte hledaný klíč a stiskněte tlačítko Importovat .

Obrázek 12.4. KGpg: Seznam nalezených klíčů

KGpg: Seznam nalezených klíčů

Během importu můžete být programem dotázáni na některé podrobnosti, např. zda je klíč důvěryhodný a zda si důvěryhodnost přejete editovat.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na nově importovaný klíč vyvoláte kontextovou nabídku. Důvěryhodnost můžete nastavit pomocí nabídky Klíče +Editovat klíče v terminálu . Po této volbě KGpg otevře textovou konzoli, kde můžete zadat další příkazy.

Zadejte v textové konzoli příkaz >trust. Pak zadejte číslo od jedné do pěti. Pokud jste si jistí důvěryhodností klíče, zadejte 5. Další otázku odpovězte písmenem y. Konzoli ukončíte příkazem quit.