12.3. Export veřejných klíčů

Po vytvoření páru klíče, můžete šifrovat odchozí zprávy a své soubory. Aby je mohli uživatelé, kterým je zašlete, opět dešifrovat, musí mít veřejný klíč. Veřejný klíč jim poskytnete prostřednictvím serveru s klíči, kam svůj veřejný klíč exportujete. K tomu v Dialog serveru klíčů . Klikněte pravým tlačítkem na ikonku KGpg a zvolte Dialog serveru klíčů . Zde přejděte do záložky Exportovat . Nastavte server s klíči, na který si přejete svůj veřejný klíč exportovat, a pár klíčů, jeho veřejnou část budete na zvolený server exportovat. Pak svou volbu potvrďte stisknutím tlačítka Exportovat .

Export klíče lze samozřejmě provést také přímo z dialogu správy klíčů z nabídky Klíče +Exportovat veřejný klíč(e) . V tomto dialogu máte možnost vybrat si ze čtyř možností:

Email

export do emailu, který můžete zaslat na libovolnou adresu

Schránka

export do schránky

Výchozí server klíčů

export na přednastavená server s klíči

Soubor

export do zvoleného souboru

Po výběru potvrďte export stisknutím tlačítka OK . Více o serverech s klíči najdete v části 12.5 – „Dialog serveru s klíči “ (↑Aplikace).