12.8. Applet

Po spuštění je KGpg v prostředí KDE viditelný jako applet s ikonou zámku na hlavní liště vlevo dole. Všechny důležité funkce jsou dostupné po kliknutí levým tlačítkem myši na tuto ikonu.

Šifrovat schránku

zašifrování obsahu schránky

Dešifrovat schránku

dešifrování obsahu stránky

Otevřít správce klíčů

spuštění dialogu správce klíčů

Otevřít editor

spuštění zabudovaného editoru KGpg

Dialog serveru s klíči

spuštění dialogu serveru s klíči

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu KGpg získáte možnost vstoupit do konfiguračního dialogu programu nebo vyvolat nápovědu.

12.8.1. Šifrování a dešifrování přetažením

Soubory můžete snadno šifrovat a dešifrovat jednoduchým přetažením s okna správce souborů na ikonku KGpg na panelu. Po přetažení se objeví okno, kde si v případě nešifrovaného souboru můžete vybrat klíč, který se použije při zašifrování. Při samotném šifrování a dokončení již program nic nehlásí. Zašifrovaný soubor je uložen s příponou .asc. Zašifrovaný soubor rozšifrujete tak, že na něj kliknete ve správci souborů pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolíte KGpg. Pak zvolte, zda se má soubor dešifrovat nebo otevřít v textovém editoru. V případě, že zvolíte Dešifrovat a uložit, KGpg vás požádá o heslo osobního klíče a dešifrovaný soubor uloží do stejného adresáře jako zašifrovaný soubor. file.

12.8.2. Šifrování a dešifrování schránky

Aktuální obsah schránky můžete velmi snadno šifrovat. Stačí kliknout na ikonu KGpg a vybrat Šifrovat schránku . Do schránky se vloží zašifrovaná podoba vámi označené textu.

Pokud chcete takto šifrovaný soubor otevřít, použijte zabudovaný editor.

12.8.3. KGpg editor

Mimo šifrování v externím editoru můžete využít také zabudovaný editor KGpg. Editor otevřete kliknutím levým tlačítkem na ikonu appletu KGpg a výběrem Otevřít editor .

Libovolný text můžete dešifrovat jeho zapsáním v editoru a výběrem nabídky Soubor +Dešifrovat soubor nebo kliknutím na tlačítko Dešifrovat . Zašifrování se provádí pomocí nabídky Soubor +Zašifrovat soubor nebo kliknutím na tlačítko Zašifrovat . Zašifrovaný či dešifrovaný souboru uložíte pomocí nabídky Soubor +Uložit jako .

Vytvořený soubor jednoduše podepíšete kliknutím na tlačítko Podpis\Potvrzení . Pokud používáte více klíčů, program vám nabídne, který si budete přát použít.

Pokud chcete šifrovat či dešifrovat již existující soubor, musíte jej nejdřív v editoru otevřít.

V editoru můžete provádět i další operace související se šifrováním. Pomocí nabídky Podpis +Vytvoření podpisu lze vytvářet podpisy. V nabídce Podpis +Ověření podpisu můžete podpis ověřovat a v nabídce Zkontrolovat MD5 součet překontrolovat kontrolní součet.