8.8. YaST sysconfig Editor

Nejdůležitější konfigurační soubory systému SUSE Linux jsou uloženy v adresáři /etc/sysconfig. Sysconfig editor představuje způsob, jak zde uložená nastavení editovat s co nejvyšším pohodlím. Hodnoty lze měnit a v případě nutnosti také vkládat do vlastních konfiguračních souborů. Většinu nastavení není nutné nastavovat ručně. K nastaven dojde automaticky při instalaci příslušných balíků.

[Warning]Změna souborů v /etc/sysconfig/

Pokud nemáte se změnou konfiguračních souborů žádné zkušenosti, neměňte žádná nastavení v adresáři /etc/sysconfig. Chybný zásah do těchto souborů může vést k nefunkčnosti systému. Pokud je ruční editace nezbytná, věnujte pozornost komentářům u jednotlivých proměnných.

Obrázek 8.2. Konfigurace systému pomocí editoru souborů sysconfig

Konfigurace systému pomocí editoru souborů sysconfig

Dialog YaST sysconfig editoru se skládá ze tří části. V levé části jsou zobrazeny nastavitelné proměnné. Po volbě proměnné se v pravé části objeví aktuální nastavení zvolené proměnné. Pod tímto nastavením najdete krátký popis funkce proměnné, možné dosaditelné hodnoty, výchozí hodnotu a soubor, kde se tato proměnná nachází. Dialog také poskytuje informace o skriptech, které se po nastavení této proměnné spustí a službách, které se v důsledku nového nastavení mohou spustit. Po změně se YaST dotáže, zda si skutečně proměnnou přejete změnit. Nastavení uložíte kliknutím na Dokončit.