8.4. Změna úrovně běhu

Při změně úrovně běhu se nejprve spustí tzv. stop-skripty, které ukončí činnost některých programů současné úrovně. Dále se spustí start-skripty nové úrovně, a tím se zpravidla spustí i řada programů.

Pro názornost zde ukážeme příklad změny úrovně běhu z hodnoty 3 na 5:

Pokud se stane, že změníte úroveň běhu na úroveň právě běžící (tj. např. z úrovně 3 opět na úroveň 3), přečte program init pouze svůj konfigurační soubor /etc/inittab a zjistí, zda i v rámci téže úrovně nejsou nějaké změny. Pokud je najde, provede příslušné kroky (například spustí program getty pro další konzoli).