8.3. Úrovně běhu

V Linuxu existují různé úrovně běhu, které definují, v jakém stavu se nachází systém. Standardní úroveň běhu, které systém dosáhne po startu, je uvedena v souboru /etc/inittab v položce initdefault. Obvykle je to úroveň 3 nebo 5 (viz tabulka 8.1 – „Seznam platných úrovní běhu“). Alternativou je zadat požadovanou úroveň běhu při startu (např. ze startovací výzvy LILO). Všechny parametry, které jádro samo nepoužije, totiž předá beze změny procesu init.

Aby šlo později úroveň běhu změnit, lze zavolat program init s udáním požadované úrovně běhu (což je dovoleno pouze superuživateli).

Například příkazem init 1 přejde systém do jednouživatelského režimu single user mode, vhodného pro správu systému. Po ukončení této práce administrátor opět zadá init 3, čímž systém přejde opět na normální úroveň běhu, na které běží potřebné služby a kde se mohou přihlašovat uživatelé.

Tabulka níže podává přehled o dostupných úrovních běhu.

[Important]Úroveň běhu 2 s oddílem /usr/ připojeným přes NFS

Nepoužívejte úroveň běhu 2, pokud je adresář /usr na oddílu připojeném přes NFS. Adresář /usr obsahuje programy důležité pro běh systému. Služba NFS není na úrovni běhu 2 aktivní (lokální víceuživatelský režim bez sítě) a systém by v důsledku neexistence adresáře /usr nefungoval korektně.

Tabulka 8.1. Seznam platných úrovní běhu

Úroveň běhu

Význam

0

Stop System halt

S

Jednouživatelský režim, US klávesnice Single user mode

1

Jednouživatelský režim Single user mode

2

Lokální víceuživatelský režim bez sítě Local multiuser without remote network (např. NFS)

3

Plně víceuživatelský režim se sítí Full multiuser with network

4

Nepoužito

5

Plně víceuživatelský režim se sítí a KDM (standard), GDM nebo XDM Full multiuser with network and xdm

6

Restart systémuSystem reboot

Ve standardní instalace je jako výchozí nastavena úroveň 5. Uživatelé se tedy po startu systému pohybují v grafickém prostředí. Máte-li výchozí úroveň nastavenou na 3 a na počítači máte nainstalovaný systém X Window (kap. 14 – „Systém X Window) a přejete-li si, aby se uživatel přihlašoval přímo v grafickém prostředí, můžete nastavit standardní úroveň běhu pomocí programu YaST na hodnotu 5. Předtím si ovšem vyzkoušejte příkazem init 5, zda se systém bude chovat podle vašich představ.

[Warning]Změna /etc/inittab

Doporučuje se velká opatrnost, chcete-li do souboru /etc/inittab zasahovat ručně. Jeho poškození totiž může vést k neschopnosti systému řádně nastartovat. Pokud se to stane, je zde ještě možnost z výzvy zavaděče zadat parametr init=/bin/bash, čímž se vám objeví přímo výzva příkazového procesoru:

boot:linux init=/bin/bash