8.6. Editor úrovní běhu

Po spuštění tohoto modulu programu YaST se zobrazí seznam seznam dostupných služeb a jejich stav (zda jsou povoleny či ne). Zvolit si můžete ze dvou režimů zobrazení Jednoduchý režim nebo Expertní režim. Jako výchozí je nastaven Jednoduchý režim, který je vhodný pro většinu situací.

V levém sloupci Jednoduchého režimu je jméno služby, v prostředním stav služby a v pravém sloupci krátký popis služby. U zvolené služby je detailnější popis dostupný v okně pod seznamem. Službu povolíte tak, že ji označíte a kliknete na Povolit. Pokud chcete službu zakázat, opět ji zvolte a klikněte na tlačítko Zakázat.

Obrázek 8.1. Editor úrovní běhu

Editor úrovní běhu

Pokud potřebujete o službách více informací a chtěli byste použít detailnější nastavení, vyberte Expertní režim. V tomto režimu získáte informace o nastavené výchozí úrovni nebo-li initdefault, která říká, do jaké úrovně se má systém spustit při startu. Jako výchozí je nastavena úroveň 5 (Plný víceuživatelský režim se sítí a xdm). Vhodnou náhradou obvykle bývá úroveň 3 (Plný víceuživatelský režim se sítí).

YaST umožňuje výběr nové výchozí úrovně běhu (viz tabulka 8.1 – „Seznam platných úrovní běhu“). Zároveň nabízí tabulku, kde můžete povolit nebo zakázat běh určité služby. V tabulce najdete všechny dostupné služby a démony. Příslušnou úroveň nastavíte tak, že v řádce vybrané služby označíte příslušné pole úrovně běhu (B, 0, 1, 2, 3, 5, 6 a S), ve které se má služba spustit. Úroveň 4 není definována a můžete si ji nastavit podle svých potřeb. Jako poslední najdete v tabulce krátký popis služby nebo démona.

Pomocí Nastavit/Obnovit můžete určit, co se má se zvolenou službou provést. Okamžitě můžete služby povolit či zakázat v Spustit/Zastavit/Načíst znovu. Pokud po změnách chcete zobrazit aktuální stav, zvolte v Spustit/Zastavit/Načíst znovu položku Znovu načíst stav. Kliknutím na tlačítko Konec uložíte změny.

[Warning]Změna úrovně běhu

Chybné nastavení úrovně běhu může vést k chybě systému. Před změnou úrovně běhu se prosím ujistěte, zda se tím neovlivní některá ze služeb důležitých pro váš systém.