8.2. Program init

Program init inicializuje všechny další procesy, představuje tedy otce všech procesů. Mezi všemi programy má zvláštní roli: spouští ho přímo jádro a je imunní proti signálu 9, který normálně ukončí každý proces. Všechny další procesy pak program init spouští buď sám, nebo některý z jeho potomků.

Program init se konfiguruje centrálně v souboru /etc/inittab, kde se definují úrovně běhu angl. runlevel (více v 8.3 – „Úrovně běhu“) a kde se určí, které služby a démony mají být na jednotlivých úrovních k dispozici. Podle údajů v souboru /etc/inittab pak program init spouští různé skripty, které jsou z důvodu přehlednosti umístěny ve společném adresáři /etc/init.d.

Celý postup startu systému (a stejně tak i jeho zastavení) má tedy na starost program (a stejnojmenný proces) init. Z tohoto hlediska lze chápat činnost jádra jako proces na pozadí, jehož úlohou je udržovat všechny ostatní procesy a přidělovat hardware a čas CPU podle požadavků ostatních programů.