5.2. Prohledávání dat

Beagle obsahuje následující nástroje k prohledávání indexovaných dat.

5.2.1. Best

Best (Bleeding Edge Search Tool) je grafický nástroj k prohledávání indexu. Best neprohledává index přímo, nýbrž se dotazuje démona Beagle. Best zobrazí výsledky, které od démona dostane, a umožňuje s nimi provádět další operace.

Chcete-li nástroj Best otevřít v prostředí KDE, zvolte z hlavní nabídky KDE Systém+Souborový systém+Beagle Search. V prostředí GNOME zvolte Aplikace+Systém+Souborový systém+Beagle Search.

Obrázek 5.1. Beagle Search

Beagle Search

Chcete-li hledat pomocí Best, zadejte hledaný text do pole v horní části okna a stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na Hledat. Best provede vyhledávání a zobrazí výsledky.

Seznam s výsledky můžete použít k otevření souboru, jeho odeslání elektronickou poštou, odeslání zprávy pomocí instant messengeru, zobrazení souboru ve správci souborů atd. Dostupné možnosti jsou různé u různých typů souborů.

Rozbalovací seznam vpravo od pole pro zadání hledaného textu použijte, pokud chcete vyhledávat na určitém místě, například na webových stránkách nebo v seznamu adres.

5.2.2. beagle-query

Beagle obsahuje i vyhledávací nástroj pro příkazovou řádku. Spustíte ho v terminálu příkazem:

beagle-query co-hledáte

Řetězec co-hledáte nahraďte hledaným textem. Můžete používat i zástupné znaky.

Příkaz beagle-query --verbose co hledáte použijte, pokud chcete zobrazit podrobné informace o nalezených souborech.