18.5. Správa sítě s programem NetworkManager

NetworkManager je ideální řešení pro mobilní pracovní stanice. Pokud jej použijete, nemusíte se starat o nastavení síťového rozhraní a přepínání mezi sítěmi, když se přesouváte. NetworkManager se umí sám automaticky připojit ke známé bezdrátové sítě. Pokud se nabízí více možností připojení, zvolí pro vás tu nejrychlejší.

[Note]NetworkManager a SCPM

Nepoužívejte NetworkManager dohromady se SCPM, pokud SCPM profily mění také nastavení sítě. Jestliže chcete NetworkManager a SCPM používat současně, odstraňte ze zdrojů SCPM nastavení sítě.

NetworkManager není vhodným řešením pro následující případy:

18.5.1. Ovládání NetworkManager

Abyste mohli NetworkManager používat, musíte jej nejprve povolit v programu YaST v modulu nastavení síťové karty. Protože NetworkManager nepotřebuje klasické síťové nastavení, tradiční nastavení se v programu YaST deaktivuje. NetworkManager se umí automaticky připojit pouze do známých sítí, proto je nutné mu nejprve zdělit, které sítě chcete používat a případně zadat ověřovací a šifrovací údaje. Pro první připojení použijte NetworkManager applet. Pokud zvolená síť bude vyžadovat dodatečné údaje, applet vás o ně požádá.

KDE i GNOME obsahují vlastní applety programu NetworkManager. Příslušný applet se spustí automaticky při přihlášení do prostředí a zobrazí se v systémovém panelu. Funkce obou appletů jsou velmi podobné, ale liší se v grafickém rozhraní. Jestliže používáte jiné grafické prostředí s podporou panelů, můžete je použít i v těchto prostředích.

18.5.1.1. KNetworkManager — OptioKDE NetworkManager applet

KNetworkManager je KDE applet pro ovládání programu NetworkManager. Jestliže neběží, lze jej spustit příkazem knetworkmanager. jestliže běží, uvidíte v panelu modrou ikonku zeměkoule. Nabídku appletu vyvoláte, když na ikonku kliknete pravým tlačítkem myši.

V nabídce najdete dostupné sítě, klasické i bezdrátové. Pokud nad síť najedete kurzorem, zobrazí se detaily. Aktuálně používané připojení je označené jako vybrané. Šifrované bezdrátové sítě jsou označeny modrou ikonkou zámku. K šifrované síti se připojíte kliknutím na její položku. Jestliže jde o vaše první připojení k této síti, budete vyzváni k zadání Šifrování a příslušného Hesla nebo Klíče.

K síti, která nevysílá své jméno (ESSID), se připojíte tak, že zvolíte z nabídky položku Připojit k jiné bezdrátové síti. V následujícím dialogu zadejte ESSID a údaje o šifrování.

Vytáčené připojení aktivujete volbou Vytáčená připojení. Jestliže již máte nadefinovaného poskytovatele, kliknutím na uvedenou položku rovnou spustíte vytáčení. Nové nastavení vytvoříte kliknutím na Nastavit vytáčené připojení.

Pokud se chcete odpojit ze sítě, zvolte Možnosti+Přepnout do offline režimu. Připojení opět povolíte volbou Možnosti+Přepnout do online režimu. Jestliže chcete zakázat pouze bezdrátové připojení, zvolte Možnosti+Zakázat bezdrát. Připojení opět povolíte volbou Možnosti+Povolit bezdrát. Ukončení a navazování spojení může trvat několik sekund.

18.5.1.2. GNOME NetworkManager applet

Také GNOME má svůj applet pro NetworkManager. Pokud neběží, můžete jej spustit příkazem nm-applet. Jeho běh signalizuje ikona v systémovém panelu. Vzhled ikony je závislý na stavu připojení. Pokud si nejste jistí významem ikony, najeďte myší na ikonu. Tím zobrazíte nápovědu.

Kliknutím levým tlačítkem na ikonku appletu získáte seznam dostupných sítí. Aktuálně používané síť je označena. V nabídce je zobrazena také síla signálu u bezdrátových sítí. Šifrované sítě jsou označeny ikonou štítu. Do sítě se připojíte jejím vybráním ze seznamu. V následujícím dialogu zadejte Šifrování a Heslo nebo Klíč.

K síti, která nevysílá své jméno (ESSID), se připojíte tak, že zvolíte z nabídky položku Připojit se k jiné bezdrátové síti. V následujícím dialogu zadejte ESSID a údaje o šifrování.

Pokud chcete přejít do offline režimu, deaktivujte v nabídce položku Povolit síť. Pouze bezdrátovou síť vypnete, pokud deaktivujete položku Povolit bezdrátové.

Informace o aktuálním připojení (rozhraní, IP adresa, adresa sítě) zobrazíte kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Informace o spojení.

18.5.2. Další informace

Více informací NetworkManager a technologii d-bus najdete na stránkách a v adresářích: