26.4. Používání Apache

Abyste zobrazili statické webové stránky, stačí je umístit do správného adresáře. V systému SUSE Linux jde o adresář /srv/www/htdocs. Několik pokusných stránek je zde již nainstalováno. Tak si můžete ověřit, zda Apache běží správně. Tyto soubory můžete přepsat nebo smazat. Pro běh Apache nejsou nutné. CGI skripty jsou instalovány do /srv/www/cgi-bin.

Během svého běhu Apache zapisuje zprávy do souborů /var/log/httpd/access_log nebo /var/log/apache2/access_log. V těchto zprávách je uvedeno, jaké zdroje byly žádány, jaké doručeny, v jakém čase a jakou metodou (GET, POST atd.). Chybové zprávy jsou zapisovány do souboru /var/log/apache2.