26.9. Možné problémy

Pokud se Apache nespustí, stránky se nezobrazují nebo se uživatel nemůže připojit k serveru, je nutné nejdřív najít příčinu problémů. Zde si ukážeme postupy hledání a nejčastější chyby.

Příkaz rcapache2 umí vypisovat chybová hlášení dejte mu proto přednost před přímým spouštěním serveru příkazem /usr/sbin/httpd2. Spolu s chybovým hlášením tak získáte také tipy na jejich odstranění.

Nepodceňujte význam logů. Právě v nich najdete nejdůležitější infomace o stavu a problémech webového serveru. Stupeň logování navíc můžete ovlivnit příkazem LogLevel. Výchozím souborem s logy je /var/log/apache2/error_log.

[Tip]Jednoduchý test

Hlášení přímo při běhu serveru můžete sledovat příkazem tail -F /var/log/apache2/error_log. Stačí zadat tento příkaz a v jiném terminálu spustit server příkaz. Funkci si můžete prověřit tak, že si necháte zobrazit stránku poskytovanou serverem ve webovém prohlížeči.

Častým problémem je nepovolení portu Apache ve firewallu. Jestliže konfigurujete Apache pomocí programu YaST, můžete použít zvláštní volbu určenou pro otevření portu na firewallu. Pokud provádíte konfigiraci ručně, použijte pro otevření potřebných portů modul pro nastavení firewallu v programu YaST.

Podívejte se také do databáze chyb na stránce http://bugs.apache.org/. Přihlaste se do uživatelské konference Apache dostupné na adrese http://httpd.apache.org/userslist.html. Doporučujeme také novinky (newsgroup) comp.infosystems.www.servers.unix.