26.7. Vlákna (threads)

Vlákno je jednoduchý proces. Výhoda vláken leží v nižší spotřebě zdrojů, čímž se zvyšuje výkon. Nevýhodou je, že aplikace musí být tzv. thread-safe. To znamená:

Apache 2 přistupuje k dotazům jako odděleným procesům, nebo, ve smíšeném režimu, jako kombinaci procesů a vláken. Za zpracování dotazů jako procesů zodpovídá MPM prefork, za zpracování jako vláken MPM worker. Výběr MPM můžete provést při instalaci (viz 26.1 – „Instalace“). Třetí režim – perchild – není zatím vyzrálý a není proto v naší distribuci dostupný.