5.5. Další informace

Detailní informace o ACLs získáte na následujících stránkách http://sdb.suse.de/en/sdb/html/81_acl.html, http://acl.bestbits.at/ a v manálových stránkách příkazů getfacl, acl(5) a setfacl(1)