5.4. Výhledy

Jak bylo napsáno výše, ACLs umožňuje mnohem podrobnější nastavení přístupových práv. ACLs lze v případě potřeb kombinovat se starým konceptem nastavení přístupových práv. Některé důležité aplikace však stále ACLs nepodporují. Mimo programu star například stále není k dispozici zálohovací program s plnou podporou ACLs.

Základní příkazy (cp, mv, ls atd.) ACLs podporují, ale řada editorů a správců souborů na (např. Konqueror). Při kopírování souborů v Konqueroru dojde ke ztrátě jejich ACLs. Při změně v editorech jsou někdy ACLs zachovány, jindy ne. Důvodem je různý zálohovací režim editorů. Možnosti jsou tyto:

Aplikací s podporou ACL se objevuje stále více, takže se dá předpokládat, že Linux dokáže plně využít této funkce již v nejbližší době.