5.2. Definice

Třídy uživatelů

Tradiční koncept POSIX používá v souborovém systému tři třídy přístupových práv. Vlastníka, skupinu vlastníka a ostatní. Pro každou z těchto tří tříd lze nastavit bity dávající práva ke čtení (r,zápisu w a vykonáníx).

Přístupové ACLs

Přístupová práva skupin a uživatelů jsou pro všechny typy objektů souborového systému (soubory a adresáře) omezeny přístupovými ACLs.

Výchozí ACL

Výchozí ACLs se nastavuje pouze u adresářů. Omezuje nastavení přístupových práv u nově vytvářených podadresářů a souborů.

Položka ACL

Každý ACLs se skládá ze skupiny položek. ACLs položky se skládají z typu (viz. tabulka 5.1 – „Typy ACL položek“), ukazatelem na skupinu nebo uživatele a nastavením práv. Pro některé typy položek musí být ukazatel na skupinu nebo uživatele prázdný.