7.4. Specifikace jádra

64-bitová jádra pro AMD64 a EM64T poskytují 64- i 32-bitové jaderné ABI (binární aplikační rozhraní). To 32-bitové je identické s ABI odpovídajícího 32-bitového jádra. To znamená, že může 32-bitová aplikace komunikovat s 64-bitovým jádrem stejně, jako by komunikovala s 32-bitovým jádrem.

32-bitová emulace systémových volání pro 64-bitové jádro nepodporuje řadu API používaných systémovými programy. Závisí to na konkrétní platformě. Z tohoto důvodu musí být některé aplikace, jako např. lspci nebo programy pro administraci LVM, zkompilovány jako 64-bitové programy, aby správně fungovaly.

64-bitové jádro umí nahrát pouze 64-bitové jaderné moduly zkompilované přímo pro toto jádro. Nelze použít 32-bitové jaderné moduly.

[Tip]Tip

Některé aplikace vyžadují zvláštní moduly nahrávané jádrem. Pokud potřebujete použít takovou 32-bitovou aplikaci na 64-bitovém systému, kontaktujte výrobce aplikace a SUSE, abyste se ujistili, že je dostupná 64-bitová verze modulu a 32-bitová kompilovaná verze jaderného API pro tento modul.