7.2. Vývoj softwaru

Cross kompilační vývojářské nástroje umožňují vytvářet 32- i 64-bitové objekty. Výchozí je kompilace 64-bitových objektů. Pomocí zvláštních přepínačů lze kompilovat i 32-bitové objekty. Pro GCC se používá přepínač -m32.

Všechny hlavičkové soubory musí být napsány v podobě nezávislé na architektuře. Nainstalované 32- a 64-bitové knihovny musí mít API (programovací aplikační rozhraní) odpovídající nainstalovaným hlavičkovým souborům. Běžné SUSE prostředí tomuto požadavku odpovídá. Pokud jste ručně aktualizovali knihovny, vyřešte si problémy sami.