14.4. Konfigurace OpenGL – 3D

14.4.1. Podpora hardware

SUSE Linux používá pro 3D podporu několik OpenGL ovladačů. Jejich přehled se nachází v tabulce 14.3 – „Karty s podporou 3D“:

Tabulka 14.3. Karty s podporou 3D

Ovladač OpenGL

Podporovaný hardware

nVidia

čipové sady nVidia: všechny kromě Riva 128(ZX)

DRI

3Dfx Voodoo Banshee,

3Dfx Voodoo-3/4/5,

Intel i810/i815/i830M,

Intel 845G/852GM/855GM/865G,

Matrox G200/G400/G450/G550,

ATI Rage 128(Pro)/Radeon

Při instalaci nové karty do systému pomocí programu YaST nebo již při prvotní konfiguraci systému lze aktivovat 3D podporu. Pokud YaST nerozpozná vaši kartu automaticky, můžete ji vybrat sami ze seznamu. Výjimkou jsou grafické čipy společnosti nVidia. Originální ovladač s 3D podporou pro tyto čipy není v distribuci z licenčních důvodů obsažen, a pokud vyžadujete podporu 3D, musíte si ho nejprve stáhnout a nainstalovat – nejsnáze pomocí YOU (YaST Online Update).

Pokud neprovádíte novou instalaci, ale aktualizaci, nebo přidáváte akcelerátor Voodoo Graphics (či Voodoo-2), postup při nastavení 3D podpory se poněkud liší podle toho, jaký ovladač OpenGL použijete. Více informací najdete v následujících odstavcích.

14.4.2. Ovladače OpenGL

Prostřednictvím programu SaX2 lze OpenGL nVidia a DRI ovladače jednoduše konfigurovat. V případě karet společnosti nVidia je třeba nejprve stáhnout originální ovladač. Příkazem 3Ddiag ověříte, zda byla instalace a konfigurace nVidia nebo DRI ovladače úspěšná.

Z bezpečnostních důvodů mají k 3D hardwaru přístup jen uživatelé patřící do skupiny video, proto se přesvědčete, že všichni lokální uživatelé jsou členy této skupiny. V opačném případě se ovladač OpenGL přepne do režimu tzv. softwarového renderingu (vykreslování obrazu má na starosti software a nikoli hardware), což se významně projeví na rychlosti aplikací využívajících OpenGL. Pokud příslušní uživatelé do skupiny video nepatří (což ověříte např. příkazem id), je vhodné je do skupiny přidat, např. programem YaST.

14.4.3. Diagnostický nástroj 3Ddiag

Diagnostický nástroj 3Ddiag slouží v systému SUSE Linux ke kontrole konfigurace podpory pro 3D. Jedná se o program, který je nutno spouštět z příkazové řádky. Seznam voleb tohoto příkazu získáte zadáním 3Ddiag -h.

Program zkontroluje, zda jsou nainstalovány balíky zajišťující 3D podporu a zda jsou použity správné knihovny OpenGL popř. rozšíření GLX. Pokud ve výstupu programu najdete hlášení failed, řiďte se jeho dalšími instrukcemi. Pokud je všechno v pořádku, objeví se pouze zpráva done.

14.4.4. Testování OpenGL

Funkčnost OpenGL můžete vyzkoušet programem glxgears popř. pomocí her tuxracer nebo armagetron (balíčky mají stejné názvy). Při aktivované podpoře 3D by měly být hry hratelné i na slabších počítačích, bez této podpory poběží hry pomalu – obraz bude trhaný. Dalším prostředkem, který ověří, zda má váš systém podporu pro 3D, je příkaz glxinfo |grep direct, jehož výsledkem by měl být řádek direct rendering: Yes.

14.4.5. Řešení problémů

Pokud máte s OpenGL nějaké problémy (např. hry jsou trhané), zkontrolujte programem 3Ddiag konfiguraci OpenGL, a pokud se objeví hlášení failed, odstraňte daný problém podle instrukcí. Pokud opravný zásah nepomohl, popřípadě se ve výstupu 3Ddiag žádná závada neobjevila, přičemž váš problém s 3D přetrvává, nahlédněte do protokolových souborů X.Org.

Často zjistíte, že se v protokolovém souboru X.Org /var/log/Xorg.0.log objevuje hláška DRI is disabled, jejíž přesnou příčinu lze objevit zevrubným zkoumáním protokolového souboru. Je to však úkol pro zkušeného uživatele.

Pokud se s tím setkáte, většinou se o chybu v konfiguraci nejedná, neboť program 3Ddiag by ji již odhalil. Pak vám obvykle zbývá jediná možnost – používat DRI ovladač v režimu softwarového renderingu, tj. bez využití podpory 3D, kterou obsahuje váš hardware. Pokud dochází k chybám v zobrazení nebo jsou aplikace používající OpenGL nestabilní, bude lepší, když 3D podporu vypnete pomocí SaX2 úplně.

14.4.6. Instalační podpora

Pokud pomineme režim softwarového renderingu v ovladači DRI, jsou všechny linuxové ovladače OpenGL ve vývojovém stádiu a jsou tedy považovány za experimentální. Ovladače byly však zařazeny do distribuce, protože poptávka po podpoře 3D v Linuxu je vysoká. Vzhledem ke stavu ovladačů však nejsme schopni zajistit instalační podporu uživatelům ohledně konfigurace hardwarové akcelerace 3D, ani řešení podobných problémů. Ve výchozím nastavení X serveru není hardwarová akcelerace zapnuta, a pokud se při jejím používání setkáváte s nějakými problémy, doporučujeme ji úplně vyřadit.

14.4.7. Dodatečná online dokumentace

Informace o DRI naleznete v souboru /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.DRI (xorg-x11-doc). Více informací o instalaci nVidia ovladačů naleznete na adrese http://ftp.suse.com/pub/suse/i386/supplementary/X/nvidia-installer-HOWTO.html.