4. O vytváření tohoto manuálu

Pro vytvoření této knihy byl použit Novdoc, styl založený na DocBooku (viz http://www.docbook.org). Zdrojové XML byly validovány nástrojem xmllint a mezi formáty převáděny pomocí xsltproc, pro konverzi do XSL-FO byla použita upravené verze stylů Normana Walshe. Výsledné PDF bylo vytvořeno pomocí programu XEP od společnosti RenderX.