Část 4. Služby

Obsah

18. Základy síťování
18.1. IP adresy a směrování
18.2. IPv6 – Internet další generace
18.3. Překlad jmen
18.4. Konfigurace síťového připojení pomocí YaST
18.5. Správa sítě s programem NetworkManager
18.6. Manuální konfigurace sítě
18.7. smpppd jako pomocník s vytáčeným připojením
19. SLP služby v síti
19.1. Registrace vlastních služeb
19.2. SLP frontendy v systému SUSE Linux
19.3. Aktivace SLP
19.4. Další informace
20. DNS — Domain Name System
20.1. Konfigurace pomocí YaST
20.2. Spuštění nameserveru BIND
20.3. Konfigurační soubor /etc/named.conf
20.4. Nejdůležitější konfigurační volby v sekci options
20.5. Konfigurace v sekci logging
20.6. Struktura souboru odkazujícího na data pro zóny
20.7. Struktura souboru s daty pro zónu
20.8. Dynamická aktualizace údajů o zóně
20.9. Bezpečné transakce
20.10. DNSSEC
20.11. Další informace
21. NIS — Network Information Service
21.1. Konfigurace NIS serveru
21.2. Konfigurace NIS klientů
22. NFS — sdílené souborové systémy
22.1. Importování souborových systémů pomocí YaST2
22.2. Ruční import souborových systémů
22.3. Exportování souborových systémů pomocí YaST
22.4. Ruční export souborových systémů
23. DHCP
23.1. DHCP protokol
23.2. Konfigurace DHCP serveru pomocí nástroje YaST
23.3. DHCP softwarové balíčky
23.4. DHCP server dhcpd
23.5. Další informace
24. Synchronizace času pomocí xntp
24.1. Nastavení NTP klienta v programu YaST
24.2. Nastavení xntp v síti
24.3. Nastavení lokálních referenčních hodin
25. LDAP — adresářové služby
25.1. LDAP versus NIS
25.2. Struktura adresářového stromu LDAP
25.3. Konfigurace LDAP serveru pomocí slapd.conf
25.4. Správa dat v LDAP adresáři
25.5. YaST LDAP klient
25.6. Další informace
26. Webový server Apache
26.1. Instalace
26.2. Start serveru Apache
26.3. Konfigurace webového serveru
26.4. Používání Apache
26.5. Aktivní obsah
26.6. Moduly Apache
26.7. Vlákna (threads)
26.8. Bezpečnost
26.9. Možné problémy
26.10. Další dokumentace
27. Synchronizace souborů
27.1. Programy pro datovou synchronizaci
27.2. Výběr vhodného programu
27.3. Úvod do Unison
27.4. Úvod do programu CVS
27.5. Úvod do Subversion
27.6. Úvod do rsync
27.7. Úvod do mailsync
28. Samba
28.1. Nastavení serveru
28.2. Samba jako přihlašovací server
28.3. Konfigurace Samba serveru pomocí programu YaST
28.4. Nastavení klienta
28.5. Optimalizace
29. Proxy server Squid
29.1. Informace o proxy-cache
29.2. Systémové požadavky
29.3. Spuštění squida
29.4. Konfigurační soubor /etc/squid/squid.conf
29.5. Konfigurace transparentní proxy
29.6. cachemgr.cgi
29.7. squidGuard
29.8. Vytvoření protokolů programem Calamaris
29.9. Další informace o Squidu