Část 2. Správa

Obsah

4. Bezpečnost v Linuxu
4.1. Firewall a maškaráda
4.2. SSH: bezpečná práce v síti
4.3. Šifrování diskových oddílů a souborů
4.4. Bezpečnost a soukromí
5. ACLs v Linuxu
5.1. Výhody ACLs
5.2. Definice
5.3. Používání ACLs
5.4. Výhledy
5.5. Další informace
6. Nástroje monitorování systému
6.1. Seznam otevřených souborů: lsof
6.2. Přístup uživatelů k souborům: fuser
6.3. Vlastnosti souboru: stat
6.4. USB zařízení: lsusb
6.5. SCSI zařízení: scsiinfo
6.6. Procesy: top
6.7. Seznam procesů: ps
6.8. Strom procesů: pstree
6.9. Kdo co dělá: w
6.10. Využití paměti: free
6.11. Systémové hlášení jádra: dmesg
6.12. Souborový systém a jeho využití: mount, df a du
6.13. Souborový systém /proc
6.14. vmstat, iostat a mpstat
6.15. procinfo
6.16. PCI zdroje: lspci
6.17. Systémová volání běžícícho programu: strace
6.18. Volání knihoven běžícím příkazem: ltrace
6.19. Zjištění vyžadovaných knihoven: ldd
6.20. Dodatečné informace o ELF binárních souborech
6.21. Meziprocesová komunikace: ipcs
6.22. Měření času: time