2.11. YaST v textovém režimu (ncurses)

Tato část je určena především pro správce systémů a pokročilé uživatele, kteří nechtějí spouštět X server a používají pouze textové nástroje. Najdete zde základní informace o běhu programu YaST v textovém režimu (ncurses).

Při spuštění programu YaST v textovém režimu se nejdřív spustí Řídící středisko YaST viz 2.8 – „Hlavní okno programu YaST v textovém režimu“. Hlavní okno se skládá ze tří částí. V levé výrazně bíle orámované části najdete základní kategorie nabídky. Aktivní kategorie je označena barevným pozadím. V pravém okně, orámovaném tenkou bílou čarou, je seznam modulů spadajících do vybrané kategorie. Dole se nacházejí dvě tlačítka, Nápověda a Ukončit.

Obrázek 2.8. Hlavní okno programu YaST v textovém režimu

Hlavní okno programu YaST v textovém režimu

Po spuštění Řídícího střediska YaST je automaticky předvolena kategorie Software. Mezi kategoriemi se můžete pohybovat pomocí kláves a . Do okna jednotlivých modulů se přepnete stisknutím klávesy . Orámovaní okna s moduly se stane výraznější. Požadovaný modul vyberete pomocí kláves a . Pozadí právě zvoleného modulu se podbarví.

Zvolený modul spustíte stisknutím klávesy Enter. Řada tlačítek obsahuje v názvu jedno zvýrazněné písmeno (standardně žluté). Tato písmena lze použít ke spuštění akce tlačítka pomocí klávesové zkratky. Místo přesunu na tlačítko pomocí klávesy Tab tak můžete řadu akcí spustit současným stisknutím kláves Alt-ZlutePismeno. Řídící středisko YaST ukončíte stisknutím tlačítka Ukončit.

2.11.1. Navigace v modulech

Následující popis používání modulů programu YaST předpokládá, že všechny funkční klávesy a klávesové kombinace s klávesou Alt fungují a nejsou obsazeny žádnou globální funkcí. O možných výjimkách si přečtěte v části 2.11.2 – „Omezení klávesových zkratek“.

Navigace mezi tlačítky a výběry

K pohybu mezi tlačítky a jednotlivými seznamy s výběry použijte klávesu Tab a Alt-Tab nebo Shift-Tab.

Navigace ve výběrech

Mezi jednotlivými položkami seznamu v aktivním rámu se pohybujte pomocí šipek ( a ). Pokud je některá položka větší než velikost okna, použijte pro horizontální posun doprava klávesu Shift- nebo doleva Shift-. Použít lze také klávesovou kombinaci Ctrl-E nebo Ctrl-A. Tuto kombinaci lze použít i v případě, že stisknutí kláves nebo vede ke změně aktivního rámu nebo seznamu.

Tlačítka a přepínače

Zaškrtávací přepínače (hranaté závorky) a skupinové přepínače (kulaté závorky) zvolíte pomocí mezerníku nebo klávesy Enter. Výběr je možný také současným stisknutím kombinace kláves Alt-ZlutePismeno. V takovém případě není nutné potvrzení stisknutím klávesy Enter. Pokud se v nabídce pohybujete pomocí klávesy Tab, potvrďte výběr klávesou Enter.

Funkční klávesy

Funkční klávesy (F1F12) umožňují rychlý přístup k řadě tlačítek. Mapování je závislé na spuštěném modulu, takže různé moduly nabízí různá tlačítka (Podrobnosti, Vložit, Smazat...). Pro tlačítka OK, Další a Ukončit je používána klávesa F10. Nápovědu, ve které najdete podrobnější informace o aktuálním mapování, vyvoláte stisknutím klávesy F1.

Obrázek 2.9. Modul instalace softwaru

Modul instalace softwaru

2.11.2. Omezení klávesových zkratek

Pokud správce oken používá globální kombinace s Alt, nemusí klávesové kombinace s Alt v programu YaST fungovat. Klávesy Alt nebo Shift mohou být také blokovány nastavením terminálu.

Nahrazení Alt klávesou Esc

Klávesu Alt lze nahradit klávesou Esc. Například klávesová kombinace Esc-H (stisknuté postupně) nahrazuje Alt-H (stisknuté současně).

Přechod k následujícímu nebo předchozímu je obvykle prováděn kombinací Ctrl-F a Ctrl-B.

Pokud jsou nefunkční klávesy Alt a Shift, použijte Ctrl-F (následující) a Ctrl-B (předchozí).

Omezení funkčních kláves

Funkční klávesy jsou obvykle také využívány pro funkce. Řada z nich může být obsazena terminálem a tím pádem nedostupná v programu YaST. Klávesové kombinace s Alt i funkční klávesy by však vždy měly fungovat v čistě textové konzoli.

2.11.3. Spouštění jednotlivých modulů

Jednotlivé moduly programu YaST lze spouštět také samostatně. Stačí zadat příkaz yast <jmeno_modulu>. Síťový modul tak například spustíte příkazem yast lan. Seznam dostupných modulů získáte zadáním příkazu yast -l nebo yast --list.

2.11.4. YOU modul

Stejně jako všechny moduly lze také YaST online update (YOU) spouštět jednoduchým příkazem jako uživatel root:

yast online_update .url <url>

yast online_update spustí požadovaný modul. Volbou .url lze nastavit server (lokální nebo na Internetu), ze kterého YOU bude stahovat informace o opravách a samotné balíčky s opravami. Pokud žádný server nenastavíte, bude použito aktuální nastavení z YOU dialogu programu YaST. V případě, že chcete nastavit automatickou aktualizaci pomocí úlohy cronu, použijte nabídku Konfigurovat plně automatickou aktualizaci.