Kapitola 17. Virtualizace pomocí Xenu

Obsah

17.1. Instalace Xenu
17.2. Instalace domény
17.3. Konfigurace domény Xenu
17.4. Spuštění a správa Xen domén
17.5. Více informací

Abstrakt

Xen umožňuje běh několika linuxových systémů na jednom fyzickém stroji. Hardware poskytovaný jednotlivým systémům je virtuální. V této kapitole naleznete přehled možností, ale i omezení této technologie. Části o instalaci, konfiguraci a běhu Xenu tento úvod uzavírají.

Virtuální stroje obvykle emulují hardware vyžadovaný systémem. Nevýhodou takového přístupu je skutečnost, že emulovaný hardware je podstatně pomalejší než hardware skutečný. Xen používá jiný přístup. Omezuje emulaci na co nejmenší rozsah, používá tzv. paravirtualizaci. Tato technika vytváří virtuální stroje podobné, nikoliv však identické, nativnímu hardwaru. Hostitelský systém i hostované systémy jsou proto upraveny na úrovni jádra. Uživatelský prostor změněn není. Xen ovládá hardware pomocí hypervizoru a ovládacího hosta, tzv. domény-0 (domain-0). Ty poskytují všechna bloková a síťová zařízení potřebná k běhu systému a spojení s ostatními hosty či místní sítí. Pokud jsou na několika fyzických strojích s běžícím Xenem dostupná bloková a síťová zařízení, lze hostovaný systém přenést z jednoho fyzického stroje na druhý za běhu. Původně byl Xen vyvinut pro běh až sto hostovaných systémů na jednom počítači, ale maximální počet systémů závisí na jejich požadavcích, zejména spotřebě paměti.

K omezení využití procesoru nabízí Xen tři různé schedulery (plánovače). Scheduler je možno změnit i za běhu hostovaného systému a tak změnit jeho prioritu. Dostupný výkon procesoru lze změnit také přesunem hostovaného systému na jiný hardware.

Virtualizační systém Xenu má takéněkteré nevýhody týkající se podpory hardwaru:


17.1. Instalace Xenu

Instalace Xenu zahrnuje vytvoření domény-0 a instalaci Xen klientů. Nejprve se ujistěte, že jsou nainstalovány potřebné balíčky: python, bridge-utils, xen a kernel-xen. Jsou-li použity SUSE balíčky, je Xen přidán do konfigurace grubu. V ostatních případech zapište do boot/grub/menu.lst podobnou položku:

title Xen2
    kernel (hd0,0)/boot/xen.gz dom0_mem=458752
    module (hd0,0)/boot/vmlinuz-xen <parametry>
    module (hd0,0)/boot/initrd-xen

(hd0,0) nahraďte oddílem obsahujícím váš adresář /boot (viz 9 – „Starování systému a zavaděče). Upravte množství paměti dom0_mem podle možností vašeho systému. Maximální možná hodnota je paměť vašeho stroje v kilobajtech mínus 65536. <parametry> nahraďte parametry, které normálně používáte při spouštění linuxového jádra. Pak restartujte do Xen režimu. Nastartuje se tax hypervizor Xenu a mírně upravené linuxové jádro jako doména-0 (domain-0), obsluhující většinu hardwaru. Kromě dříve zmíněných výjimek by vše mělo pracovat jako obvykle.