Kapitola 14. Systém X Window

Obsah

14.1. Nstavení X11 pomocí SaX2
14.2. Optimalizace systému X Window
14.3. Instalace a konfigurace fontů
14.4. Konfigurace OpenGL – 3D

Abstrakt

Systém X Window (X11 nebo X server) se stal prakticky standardem grafického uživatelského rozhraní v unixových systémech. Je to síťový systém, který umožňuje, aby se programy spuštěné na jednom počítači zobrazovaly na jiném počítači připojeném jakoukoli síťovou technologií, ať už v LAN nebo Internetu.

V této kapitole se pojednává o optimalizaci prostředí vašeho systému X Window, základech práce s fonty v systému SUSE Linux a o konfiguraci OpenGL a 3D. Konfigurace myši a klávesnice pomocí modulů YaST je popsána v Uživatelské příručce .


14.1. Nstavení X11 pomocí SaX2

X server se stará o komunikaci mezi hardwarem a softwarem. Pracovní prostředí (KDE nebo GNOME) a mnoho správců oken používá X server pro interakci s uživatelem.

Grafické prostředí se nastavuje během instalace. Chcete-li později změnit nastavení, spusťte SaX2. Aktuální nastavení je uloženo a můžete se k němu kdykoliv vrátit. Při konfiguraci se použijí jako výchozí aktuální hodnoty, které můžete změnit: rozlišení obrazovky, barevná hloubka, obnovovací frekvence a výrobce a typ monitoru, pokud byl rozpoznán.

Obrázek 14.1. Hlavní okno SaX2

Hlavní okno SaX2

V levé liště je šest položek, každá z nich obsahuje konfigurační dialog z YaSTu. Jejich popis najdete v kapitole 2 – „Konfigurace pomocí YaST (↑Uživatelská příručka).

Monitor

Popis nastavení monitoru a grafické karty najdete v části 2.12.1 – „Vlastnostni karty a monitoru“ (↑Uživatelská příručka).

Myš

Popis nastavení myši v grafickém prostředí najdete v části 2.12.2 – „Vlastnosti myši“ (↑Uživatelská příručka).

Klávesnice

Popis nastavení klávesnice v grafickém prostředí najdete v části 2.12.3 – „Vlastnosti klávesnice“ (↑Uživatelská příručka).

Tablet

Popis nastavení grafického tabletu najdete v části 2.12.4 – „Vlastnosti tabletu“ (↑Uživatelská příručka).

Dotykový displej

Popis nastavení dotykového displeje najdete v části 2.12.5 – „Dotykový displej“ (↑Uživatelská příručka).

VNC

Popis nastavení VNC najdete v části 2.12.6 – „Vlastnosti vzdáleného přístupu“ (↑Uživatelská příručka).