Kapitola 6. Nástroje monitorování systému

Obsah

6.1. Seznam otevřených souborů: lsof
6.2. Přístup uživatelů k souborům: fuser
6.3. Vlastnosti souboru: stat
6.4. USB zařízení: lsusb
6.5. SCSI zařízení: scsiinfo
6.6. Procesy: top
6.7. Seznam procesů: ps
6.8. Strom procesů: pstree
6.9. Kdo co dělá: w
6.10. Využití paměti: free
6.11. Systémové hlášení jádra: dmesg
6.12. Souborový systém a jeho využití: mount, df a du
6.13. Souborový systém /proc
6.14. vmstat, iostat a mpstat
6.15. procinfo
6.16. PCI zdroje: lspci
6.17. Systémová volání běžícícho programu: strace
6.18. Volání knihoven běžícím příkazem: ltrace
6.19. Zjištění vyžadovaných knihoven: ldd
6.20. Dodatečné informace o ELF binárních souborech
6.21. Meziprocesová komunikace: ipcs
6.22. Měření času: time

Abstrakt

Aktuální stav systému lze zjistit pomocí mnoha různých nástrojů. Najdete zde také nástroje potřebné pro každodenní práci včetně jejich nejdůležitějších parametrů.

U každého příkazu je současně uveden také příklad výstupu. Na první řádce příkladu je vždy příkaz (po znaku dolaru). Komentáře jsou uzavřeny v závorkách [...]. U dlouhých řádek, pokud je to potřeba, je zalomení. Zalomení dlouhých řádek se provádí pomocí znaku zpětného lomítka (\).

$ command -x -y
output line 1
output line 2
output line 3 is annoyingly long, so long that \
  we have to break it
output line 3
[...]
output line 98
output line 99

Popis každého z nástrojů je pouze stručný, aby bylo možné zmínit co největší množství užitečných příkazů. Podrobnější informace o každém příkazu najdete v jeho manuálové stránce. U většiny příkazů lze také použít krátkou nápovědu zadáním parametru --help.


6.1. Seznam otevřených souborů: lsof

Seznam všech souborů otevřených procesem s ID PID získáte zadáním parametru -p. Například všechny soubory otevřené aktuálním shellem zjistíte příkazem:


$ lsof -p $$
COMMAND PID USER  FD  TYPE DEVICE  SIZE   NODE NAME
zsh   4694  jj cwd  DIR  0,18   144 25487368 /suse/jj/t (totan:/real-home/jj)
zsh   4694  jj rtd  DIR  3,2   608    2 /
zsh   4694  jj txt  REG  3,2 441296  20414 /bin/zsh
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 104484  10882 /lib/ld-2.3.3.so
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  11648  20610 /usr/lib/zsh/4.2.0/zsh/rlimits.so
[...]
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  13647  10891 /lib/libdl.so.2
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  88036  10894 /lib/libnsl.so.1
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 316410  147725 /lib/libncurses.so.5.4
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 170563  10909 /lib/tls/libm.so.6
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 1349081  10908 /lib/tls/libc.so.6
zsh   4694  jj mem  REG  3,2   56  12410 /usr/lib/locale/de_DE.utf8/LC_TELEPHONE
[...]
zsh   4694  jj mem  REG  3,2   59  14393 /usr/lib/locale/en_US/LC_NUMERIC
zsh   4694  jj mem  REG  3,2 178476  14565 /usr/lib/locale/en_US/LC_CTYPE
zsh   4694  jj mem  REG  3,2  56444  20598 /usr/lib/zsh/4.2.0/zsh/computil.so
zsh   4694  jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh   4694  jj  10u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48

Ve výše uvedeném příkladu byla použita proměnná shellu $$, kde $$ vrací ID aktuálního shellu.

Bez parametru vypíše příkaz lsof všechny otevřené soubory. Obvykle jde o velmi velké množství souborů. Jejich počet zjistíte příkazem:


$ lsof | wc -l
3749

Seznam používaných znakových zařízení:


$ lsof | grep CHR
sshd    4685  root mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4685  root mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4693   jj mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
sshd    4693   jj mem  CHR  1,5       45833 /dev/zero
zsh    4694   jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
zsh    4694   jj  10u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
X     6476  root mem  CHR  1,1       38042 /dev/mem
lsof   13478   jj  0u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
lsof   13478   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
grep   13480   jj  1u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48
grep   13480   jj  2u  CHR 136,48        50 /dev/pts/48