Kapitola 3. Aktualizace systému

Obsah

3.1. Aktualizace systému SUSE Linux
3.2. Od verze k verzi

Abstrakt

SUSE Linux nabízí možnost aktualizovat stávající systém, aniž by bylo nezbytné ho znovu instalovat. Přitom je třeba rozlišovat mezi aktualizací jednotlivých balíkůcelkovou aktualizací systému. Balíčky lze také doinstalovat ručně pomocí RPM.


3.1. Aktualizace systému SUSE Linux

Existuje známý jev, že se software verzi od verze rozrůstá. Proto je dobré podívat se před aktualizací příkazem df, jak jsou diskové oddíly zaplněny. Pokud máte dojem, že by na to jeho kapacita nestačila, zálohujte data a proveďte přerozdělení disku. Neexistuje žádná univerzální rada, kolik místa budete potřebovat, to závisí na způsobu stávající instalace, vybraném softwaru a na tom, z které verze aktualizujete.

3.1.1. Přípravy

Před začátkem aktualizace byste měli zálohovat konfigurační soubory na jiné médium (streamer, disketa, výměnný disk, ZIP mechanika, vypálit na CD). V první řadě se jedná o soubory v adresáři /etc, dále v adresáři /var/lib (např. News nebo XDM). Kromě toho zálohujte také soubory z domovských adresářů.

Než spustíte samotnou aktualizaci, poznamenejte si, jaký máte kořenový diskový oddíl /, což zjistíte příkazem df /

V příkladu výstupu je kořenovým oddílem /dev/hda2:

tux@linux:~>df -h  
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda1  1.9G 189M 1.7G 10% /dos
/dev/hda2  8.9G 7.1G 1.4G 84% /
/dev/hda5  9.5G 8.3G 829M 92% /home

3.1.2. Možné problémy

Po přechodu na novou verzi se můžete setkat s různými probléme. Zde najdete jejich popis.

3.1.2.1. Kontrola passwd a group v /etc

Před aktualizací se ujistěte, že soubory /etc/passwd a /etc/group neobsahují žádné chyby v syntaxi. To provedete jako uživatel root pomocí ověřovacích nástrojů pwck a grpck. Zjištěné chyby opravte.

3.1.2.2. PostgreSQL

Před aktualizací databáze PostgreSQL balík musíte vydumpovat databázi více v pg_dump. Tento postup je nutné dodržovat je v případě, že byla databáze PostgreSQL před aktualizací používána.

3.1.3. Aktualizace pomocí YaST

Postupujte jako u instalace podle postupu uvedeného v části 3.1.1 – „Přípravy“a pak systém aktualizujte následujícím způsobem:

 1. Spusťte instalaci podle postupu popsaného v části 1.1 – „Spouštění instalačního programu“ (↑Uživatelská příručka). V programu YaST, nastavte jazyk. Místo Nová instalace zvolte Aktualizace stávajícího systému.

 2. YaST zjistí, zda se na disku nenachází více kořenových oddílů. Pokud ne, pokračuje dále. Pokud na disku máte více oddílů, musíte zvolit kořenový oddíl a potvrdit výběr stisknutím tlačítka Další. YaST načte starý fstab a pokusí se připojit zde uvedené oddíly.

 3. Nyní můžete vytvořit zálohu systémových souborů. Pokud již nemáte vlastní zálohu, doporučujeme vám tuto volbu využít. Záloha může být později velmi užiteční.

 4. Vyberte rozsah aktualizace systému (např. Standardní systém). Drobné nesrovnalosti můžete později upravit pomocí programu YaST.