Kapitola 14. Video, TV a webové kamerky

Obsah

14.1. Sledování televize s motv
14.2. Teletext
14.3. Webové kamerky a motv
14.4. nxtvepg—televizní program na PC
14.5. Sledování digitální televize s xawtv4
14.6. Webové kamerky s gqcam

Abstrakt

Konfigurace TV karty je integrována v programu YaST. Pokud je karta rozpoznána, automaticky se nastaví. V opačném případě je nutné zadat její typ ručně.

TV program můžete sledovat pomocí program motv. Další aplikací určenou ke sledování televizního signálu je program QtVision. V následující kapitole si ukážeme základní práci s vybranými programy.


14.1. Sledování televize s motv

Program motv vznikl z programu xawtv. Spustíte ho z menu KDE nebo příkazem:

motv

Po spuštění programu se otevře okno televize. Menu programu vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na plochu okna programu.

Obrázek 14.1. Program motv

Program motv

14.1.1. Ladění

V menu Nastavení+Přístup můžete zvolit zdroj videosignálu. Pokud zvolíte televizi, musíte nastavit také program. To můžete udělat pomocí automatického vyhledávání. Po vyhledání se údaje o programu uloží do souboru .xawtv ve vašem domovském adresáři.

[Tip]Tip

Pokud nechcete spouštět vyhledávání programu, můžete ho přeskočit současným stiskem kláves Ctrl-. Pomocí popř. můžete nastavení doladit.

14.1.2. Zvuk

Audio výstup TV karty propojte s Line vstupem zvukové karty. U TV karty je pak možné ovládat hlasitost. Hlasitost lze nastavit v Settings+Slider. V tomto okně lze nastavit také jas, kontrast a barvy.

Před přehráváním zvuku překontrolujte nastavení směšovače zvukové karty gamix, viz část 13.1 – „Směšovače“ (↑Aplikace). Pro AC97 zvukové karty nastavte Input-MUX na Line. Zvuk pak nastavíte pomocí jezdců Master a Line.

14.1.3. Nastavení obrazu

Televizní obraz obvykle používá poměr 4:3. V menu Nástroje+Nastavení poměru můžete nastavit poměr stran. Pokud zvolíte poměr 4:3 (tento poměr je přednastavený), budou se poměry stran zachovávat i v případě změny velikosti okna.

Pomocí klávesy F nebo nabídky Nástroje+Celoobrazovkový režim můžete nastavit celoobrázkové zobrazení. Pokud obrázek v celoobrazovkovém zobrazení neodpovídá nastavenému rozlišení, je nutné zobrazení doladit. Řada karet při celoobrazovkovém zobrazení nezmění grafický režim. Ten by měl být 640x480. Pokud je to váš případ, proveďte nastavení v nabídce Settings+Configuration. Po restartu motv se při přechodu do celoobrazovkového zobrazení změní také režim grafické karty.

[Tip]Uložení nastavení v .xawtv

Soubor.xawtv se uloží automaticky po volbě Uložit. V tomto souboru se mimo konfigurace ukládá i nastavení programů. Více informací získáte v manuálové stránce xawtvrc.

14.1.4. Přidání do panelu

Programy, které používáte spolu s motv, můžete automaticky spouštět z tohoto programu pomocí klávesových zkratek, např. gamix a AleVT.

Programy propojené s motv musí být zapsány v souboru .xawtv. Zápis by měl vypadat asi takto:

[launch] Gamix = Ctrl+G, gamix AleVT = Ctrl+A, alevt

Za jménem programu je uvedena klávesová zkratka, kterou se bude spouštět. Přes nabídku [launch] pak můžete tyto programy spouštět i z menu motv.