Kapitola 13. Zvuk v Linuxu

Obsah

13.1. Směšovače
13.2. Multimediální přehrávače
13.3. Přehrávání a ripování CD
13.4. Nahrávání na disk pomocí Audacity
13.5. Přímé nahrávání a přehrávání WAV souborů

Abstrakt

Operační systém Linux nabízí celou řadu programů pro práci se zvukem. V této kapitole najdete popis aplikací určených pro ovládání hlasitosti, přehrávání CD a zvukových souborů atd.


13.1. Směšovače

Směšovače (mixery) jsou nástroje pro ovládání hlasitosti zvukových vstupních a výstupních zařízení. Linux nabízí řadu směšovačů, které se liší nejen vzhledem, ale také funkčností. Například směšovač envy24control je určen pro kontrolu čipů Envy 24. Dalším příkladem je hdspmixer, který slouží k ovládání karet RME Hammerfall.

Než spustíte jakoukoliv zvukovou aplikaci, nastavte nejdřív směšovač, který bývá po instalaci umlčen.

13.1.1. KMix

KMix je velice propracovaný směšovač z prostředí KDE. Najdete ho integrovaného do panelu jako ikonku amplionu. Kliknutím na ikonku vyvoláte jednoduché posuvné ovládání hlasitosti. Zvuk zcela ztišíte kliknutím pravým tlačítkem na ikonu a výběrem Ztlumit. Umlčení poznáte podle toho, že je ikonka programu přeškrtlá. Zvuk opět spustíte odškrtnutím volby Ztlumit.

Jestliže chcete směšovat nastavit, klikněte na ikonu pravým tlačítkem a zvolte Zobrazit okno se směšovačem. V okně, které se touto volbou otevře, můžete nastavit v jednotlivých záložkách Vstupy, Výstupy a přepínače. Každé ze znázorněných zařízení má vlastní kontextovou nabídku, kterou vyvoláte, když na ně kliknete pravým tlačítkem myši.

Obrázek 13.1. Směšovač KMix

Směšovač KMix

Základní kanály pro zvukový výstup jsou Hlasitost, Pcm a CD. Hlasitost ovládá celkovou hlasitost, zatímco Pcm, CD a další se starají pouze o jednotlivé kanály. PCM kanál většinou odpovídá nastavení na vašem přehrávači. Pokud tedy změníte nastavení PCM kanálu, projeví se to také na přehrávači.

Nad každou stupnicí máte také zelenou diodu, která musí být rozsvícena. Pokud tomu tak není, pak je celý kanál vypnutý. Tzn. že pokud máte např. vypnutou stupnici Volume, tak i když si v přehrávači nastavíte hlasitost na plný výkon, tak neuslyšíte ani pípnutí. Pod některými stupnicemi jsou také červené diody, které určují vstup při nahrávání. Proto je také možné mít zapnutý pouze jeden druh vstupu najednou. Zcela dole pak najdete velkou stupnici označenou jako Vyrovnávání levá/pravá. Ta slouží pro optimální nastavení hlasitosti do levých nebo pravých sluchátek, resp. reproduktorů.

13.1.2. GNOME applet ovládání hlasitosti

Jestliže pracujete v prostředí GNOME, použijte pro nastavení hlasitosti applet na hlavním panelu. Applet na panel umístíte pomocí nabídky panelu. Zvuk umlčíte kliknutím pravým tlačítkem na ikonu a volbou Umlčet. Stejným způsobem zase zvuk povolíte. Umlčení rozpoznáte podle znaku mínus u ikony appletu. Nastavení pokročilejších funkcí nastavíte pomocí Otevřít ovládání hlasitosti. Tento dialog je na obrázku 13.2 – „GNOME applet ovládání hlasitosti“ (↑Aplikace). Každé zvukové zařízení má vlastní záložku.

Obrázek 13.2. GNOME applet ovládání hlasitosti

GNOME applet ovládání hlasitosti

13.1.3. alsamixer

Program alsamixer lze spustit z příkazové řádky i bez spuštěného grafického prostředí. Ovládá se pak pomocí kláves. Okno programu, s textovými znaky pro simulaci grafického prostředí v textovém režimu, se skládá z těchto částí z popisu nastavované karty a jednotlivých kanálů, jejichž nastavení je znázorněno sloupcem. Mezi jednotlivými kanály se lze pohybovat pomocí kláves a . Zařízení utišíte stisknutím klávesy M. Umlčený kanál má v horní části sloupce písmena MM.

alsamixer má tři různé režimy: Playback, Capture a All. Ve výchozím nastavení je v režimu playback a zobrazuje pouze kanály související s přehráváním (Master Volume, PCM, CD, etc.). V režimu Capture jsou znázorněny pouze kanály pro nahrávání. Při All se zobrazí všechny kanály. Mezi režimy se přepíná pomocí kláves F3, F4 a F5.

Mezi kanály se přechází pomocí a nebo N a P. Přidání nebo ubrání hlasitosti provedete pomocí a nebo + a -. Stereo kanály lze ovládat nezávisle pomocí Q, W a E pro přidání hlasitosti, Z, X a C pro ztišení. Pro rychlé nastavení hlasitosti se dají použít numerické klávesy 09, což odpovídá 0 procent pro 0 a 90 procent pro číslo 9.

13.1.4. Vzhled směšovačů

Vzhled směšovačů je závislý na používané zvukové kartě. Některé ovladače, např. SB Live!, umožňují mnohem víc funkcí a tím pádem také položek ve směšovači. Jednotlivé méně obvyklé kanály se také mohou v různých směšovačích nazývat jinak.

13.1.4.1. Integrované zvukové karty

Většina integrovaných zvukových karet je založena na kodeku AC97. Přední reproduktory jsou ovládány kanálem Master. Surround, Center a LFE ovládají zadní, centrální a bassové reproduktory. Některé karty mají navíc také kanály Headphone a Master Mono. Poslední je využíván především u integrovaných reproduktorů a v některých noteboocích.

PCM ovládá interní stupeň hlasitosti WAVE přehrávání. PCM je akronym digitálního formátu Pulse Code Modulation. Stejně jako ostatní kanály lze i tento kanál individuálně umlčet.

Další kanály CD, Line, Mic a Aux slouží k ovládání příslušných výstupních kanálů. Nijak neovlivňují nastavení při nahrávání. Týkají se pouze přehrávání.

Pře nahrávání přepněte do režimu Capture. Kanál Capture je vstupní kanál pro ovládání hlasitosti nahrávání. ve výchozím nastavení je na nule. Zvolte některý z nahrávacích zdrojů: Line, Mic atd. Můžete používat i několik zdrojů nahrávání současně. Mix je zvláštní zdroj pro nahrávání. Můžete z něj nahrávat aktuálně přehrávaný zvuk.

V závislosti na čipu s kodekem AC97 jsou dostupné i další efekty jako např. 3D, bassy a výšky atd.

13.1.4.2. SoundBlaster Live! a Audigy

SoundBlaster Live! a SB Audigy1 mají celou řadu možností nastavení AC97 kodeku a DSP. Kromě již popsaných kanálů obsahují také Wave, Music a AC97 a ztišení PCM, WaveTable MIDI a směšování AC97. Pokud si je chcete poslechnout, nastavte hlasitost na 100%. SB Audigy2 (v závislosti na modelu) má méně funkcí než SB Live, ale i tato karta má Wave a Music ovládání.

Nahrávání s kartou s čipem SB Live je stejné jako u integrovaných karet. Jako dodatečné zdroje nahrávání můžete zvolit aktuálně přehrávané PCM a WaveTable signály z Wave a Music.

13.1.4.3. USB zvuková zařízení

USB zvuková zařízení mají obvykle skromnější možnosti ovládání. Někdy dokonce nemají vůbec žádné. Většina však disponuje Master nebo PCM pro ovládání hlasitosti přehrávání.

13.1.5. Směšovač čipu Envy24

Obrázek 13.3. Monitor a digitální směšovač envy24control

Monitor a digitální směšovač envy24control

envy24control je směšovač pro zvukové karty s čipem Envy24 (ice1712). O flexibilitě Envy24 svědčí rozmanitost funkcí dostupných na různých kartách. Nejnovější informace o těchto kartách najdete v souboru /usr/share/doc/packages/alsa-tools/envy24control.

Monitor Mixer programu envy24control ukazuje úroveň signálu, který je možné na kartě digitálně směšovat. Signály označené PCM Out jsou generovány aplikacemi posílajícími na zvukovou kartu PCM data. Analogové výstupy najdete pod H/W In. S/PDIF se nacházejí vpravo. Stupně vstupních a výstupních kanálů nastavíte v Analog Volume.

Pro digitální směšování použijte šoupátko Monitor Mixer. Příslušné úrovně se zobrazí v Digital Mixer. Každý výstupní kanál je v Patchbay řádka s možnými zdroji kanálů.

Zesílení analog/digitální a digitální/analog převodníků nastavíte v Analog Volume. Výstupní kanály nastavíte v DAC a vstupní v ADC.

Nastavení S/PDIF kanálu provedete v Hardware Settings. Envy24 čip reaguje na nastavení s určitým opožděním, které lze nastavit v Volume Change.