Kapitola 19. SLP služby v síti

Obsah

19.1. Registrace vlastních služeb
19.2. SLP frontendy v systému SUSE Linux
19.3. Aktivace SLP
19.4. Další informace

SLP (Service Location Protocol) byl vyvinut pro zjednodušení konfigurace klientů v lokální síti. Taková konfigurace (včetně všech požadovaných služeb) vyžaduje detailní znalost serverů dostupných v síti. SLP informuje všechny klienty v síti o dostupnosti služeb. Aplikace, které SLP podporují, mohou tyto informace využít a provést automatickou konfiguraci.

SUSE Linux podporuje instalaci s využitím instalačních zdrojů dostupných pomocí SLP a obsahuje řadu systémových služeb s integrovanou podporou SLP. YaST i Konqueror poskytují pro SLP příslušné uživatelské rozhraní. SLP můžete využít k poskytování centrálně řízených služeb klientům, např. instalačního serveru, YOU serveru, souborového serveru nebo tiskového serveru.


19.1. Registrace vlastních služeb

Mnoho aplikací v systému SUSE Linux má podporu SLP integrovanou pomocí knihovny libslp. Pokud služba nebyla přeložena s podporou SLP a chcete, aby byla přes SLP dostupná, použijte jeden z následujících postupů:

Statická registrace pomocí /etc/slp.reg.d

Pro každou službu vytvořte zvláštní registrační soubor. Následující příklad ukazuje soubor pro registraci skenovací služby:## Register a saned service on this system
## en means english language
## 65535 disables the timeout, so the service registration does
## not need refreshes
service:scanner.sane://$HOSTNAME:6566,en,65535
watch-port-tcp=6566
description=SANE scanner daemon

Nejdůležitější řádek souboru je řádek obsahující URL služby, který začíná řetězcem service:. Obsahuje typ služby (scanner.sane) a adresu, na které je služba na serveru dostupná. $HOSTNAME je automaticky nahrazeno úplným jménem počítače. Za dvojtečkou následuje číslo TCP portu, na kterém je služba dostupná. Následuje kód jazyka, ve kterém má být služba dostupná, a doba registrace v sekundách, obojí oddělené čárkou. Dobu registrace zadávejte v rozmezí 065535. 0 registraci znemožňuje, 65535 ruší veškerá omezení.

Registrační soubor také obsahuje dvě proměnné: watch-tcp-port a description. První váže SLP oznámení služby na to, zda služba skutečně běží (slpd kontroluje stav služby). Druhá obsahuje přesnější popis služby pro zobrazení ve vhodných prohlížečích.

Statická registrace pomocí /etc/slp.reg

Jediným rozdílem oproti postupu popsanému výše je seskupení všech služeb v jednom centrálním souboru.

Dynamická registrace pomocí slptool

Pokud chcete zaregistrovat službu pro SLP z proprietárního skriptu, použijte příkaz slptool jako frontend.