Kapitola 32. Správa profilů

Obsah

32.1. Základní terminologie
32.2. Nastavení SCPM
32.3. Volba profilu při startu
32.4. Problémy a jejich řešení
32.5. Další informace

Abstrakt

V této kapitole je popsán SCPM (system configuration profile management). S pomocí SCPM můžete svůj počítač přizpůsobit různým pracovním prostředím nebo odlišným hardwarovým konfiguracím. SCPM spravuje pro různé situace skupinu systémových souborů. Díky tomu umožňuje rychlé přepnutí mezi systémovými profily bez nutnosti jejich ručního přenastavení.

Jsou situace, kde je nezbytné změnit systémovou konfiguraci. Pokud často provozujete svůj počítač v prostředích, kde potřebujete různá nastavení systému, možná by se vám hodilo uložit si tato nastavení a obnovit je později, kdykoliv je to potřeba. To to je typická situace například pro uživatele notebooků, kteří pracují na různých místech. Také si lze představit stolní počítač, který chcete dočasně provozovat s jinou konfigurací. V takových případech byste rádi měli záložní mechanismus, který uloží současná systémová konfigurační data a uloží je do profilu. Tímto způsobem lze potom kdykoliv tuto konfiguraci obnovit.

Hlavní doménou SCPM je nastaví sítě na noteboocích. Předpokládejme tedy, že máte notebook a chcete jej připojit ke své domácí i firemní síti a používat jej nezávisle, když jste na cestách. Toto obvykle vyžaduje nakonfigurovat systém tak, aby zapadl do různých sítí. Například potřebujete DHCP klienta v kanceláři a pevnou IP adresu doma. Dále máte třeba v kanceláři spuštěné služby jako xntpd, NIS klienta, ale doma pouze automounter, ale žádná z těchto služeb není potřeba, pokud cestujete. Pro tyto případy vám SCPM pomůže zvládnout rozdílné konfigurace a jednoduše se mezi nimi přepínat.

SCPM toho ale umí daleko víc. Je velmi konfigurovatelný; zvládne skoro všechny možné scénáře, kdy je potřeba uložit a obnovit data v různých verzích. Dokonce jej lze použít pro spouštění skriptů v závislosti na profilech, mezi kterými je přepínáno. Více informací najdete v příslušných info stránkách.


32.1. Základní terminologie

Dřív něž začnete používat SCPM, seznamte se prosím se základními pojmy používanými v modulu programu YaST.

  • Pod systémovou konfigurací nebo nastavením rozumíme souhrn nastavení počítače. Všechna důležitá nastavení jako např. připojení disků, nastavení sítě, časové zóny nebo rozložení klávesnice.

  • Profil nebo také konfigurační profil je nastavení systému, které bylo uloženo pod určitým jménem.

  • Aktivním profilem rozumíme profil, který je zrovna používán. Neznamená to však, že je systém nastaven právě podle tohoto profilu, protože každý uživatel má možnost si svůj systém z určité části poupravit.

  • Zdroje jsou v pojetí SCPM všechny části spravované systémovou konfigurací. Může jít o soubory nebo odkazy. Pojem zahrnuje také systémové služby, které v jednom profilu běží a v jiném jsou vypnuté.

  • Zdroje jsou organizovány do Skupiny zdrojů. Tyto skupiny jsou sestaveny podle určitých logických kritérií. Znamená to, že s určitou službou obsahují také její konfigurační soubory. To umožňuje spravovat zdroje bez znalosti konfiguračních souborů jednotlivých služeb.