Kapitola 11. Obsluha tisku

Obsah

11.1. Práce tiskového systému
11.2. Způsoby a protokoly pro připojení tiskáren
11.3. Instalace softwaru
11.4. Konfigurace tiskárny
11.5. Nastavení aplikací
11.6. Zvláštní vlastnosti v systému SUSE Linux
11.7. Řešení problémů

CUPS je standardní tiskový systém v systému SUSE Linux a je vysoce uživatelsky orientovaný. V mnoha případech je kompatibilní s LPRng nebo ho je možno poměrně jednoduše přizpůsobit. LPRng je v systému obsažen pouze z důvodů kompatibility .

Tiskárny je možno rozlišovat na základě jejich rozhraní, jako např. USB tiskárny či síťové tiskárny, nebo podle tiskových jazyků. Při nákupu tiskárny se ujistěte, zda je tiskárna vybavena vhodným podporovaným rozhraním a tiskovým jazykem. Podle tiskového jazyka lze tiskárny rozdělit do následujících třech tříd:

Postscriptové tiskárny

PostScript je tiskový jazyk, ve kterém se v Linuxu a Unixu zpracovávána většina tiskových úloh a který je podporován interním tiskovým systémem. Je to jazyk poměrně starý a velmi efektivní. Pokud umí tiskárna zpracovat přímo postscriptové soubory a není nutné je převádět přes další meziformáty, velmi se snižuje riziko chyb. Protože jsou postscriptové tiskárny zatíženy vysokými licenčními poplatky, jsou obvykle o něco dražší než tiskárny bez podpory tohoto jazyka.

Standardní tiskárny (jazyky typu PCL a ESC/P)

Ačkoliv i tyto jazyky jsou poměrně staré, stále se vyvíjejí, aby pokryly nové vlastnosti tiskáren. V případě známých jazyků může tiskový systém pomocí Ghostscriptu konvertovat postscriptové úlohy do patřičného jazyka. Tento proces se označuje jako interpretace. Nejznámější jazyky jsou PCL (užívaný zejména tiskárnami HP a jejich klony) a ESC/P (používaný tiskárnami Epson). Jsou obvykle v Linuxu podporovány a tiskový výstup je kvalitní. Linux nicméně nemusí podporovat některé nové a zvláštní vlastnosti tiskáren. S výjimkou ovladačů hpijs vyvíjených HP v současnosti žádní výrobci tiskáren nedodávají linuxové ovladače dostupné pod opensource licencí. Cena těchto tiskáren se pohybuje ve střední kategorii.

Proprietární tiskárny (obvykle GDI tiskárny)

Pro proprietární tiskárny je obvykle k dispozici pouze ovladač pro operační systém Windows. Nepodporují žádný běžný tiskový jazyk a jazyky, které užívají, se mění s každým novým modelem tiskárny. Viz 11.7.1 – „Tiskárny bez podpory standardního tiskového jazyka“.

Před nákupem nové tiskárny si projděte následující informační zdroje a ověřte si, jak dobře je v Linuxu podporována.

Online databáze obsahují vždy aktuální informace o podpoře jednotlivých tiskáren v Linuxu. Distribuce však může obsahovat pouze ovladače dostupné před jejím vydáním. Navíc tiskárny, které jsou dnes označeny jako perfectly supported (výborně podporované), nemusely takovou podporu mít v době vydání distribuce. Proto databáze nemusí vždy přesně odpovídat podpoře tiskáren v distribuci SUSE Linuxu.


11.1. Práce tiskového systému

Uživatel vytvoří tiskovou úlohu. Tisková úloha sestává z dat, která se mají vytisknout, a z informací pro spooler, jako je jméno tiskárny nebo tiskové fronty, a, volitelně, informací pro filtr, jako jsou volby specifické pro tiskárnu.

Každá tiskárna má vlastní tiskovou frontu. Spooler drží tiskovou úlohu ve frontě, dokud požadovaná tiskárna není připravená přijmout data. Jakmile je tiskárna připravená, pošle jí spooler data skrze filtr a backend.

Filtr zkonvertuje data, která chce uživatel vytisknout (ASCII, PostScript, PDF, JPEG atd.) do dat určených pro tiskárnu. (PostScript, PCL, ESC/P atd.). Vlastnosti tiskárny jsou popsány v PPD souborech. PPD soubor obsahuje volby a parametry specifické pro daný typ tiskárny. Filtr zajistí, aby byly volby vybrané uživatelem zapnuty.

Pokud používáte postscriptovou tiskárnu, zkonvertuje filtr data do PostScriptu specifického pro tiskárnu. To nevyžaduje tiskový ovladač. Pokud používáte nepostscriptovou tiskárnu, zkonvertuje filtr data do formátu specifického pro tiskárnu pomocí programu Ghostscript. To vyžaduje použití ghostscriptového tiskového ovladače vhodného pro vaši tiskárnu. Backend přijme data specifická pro tiskárnu a odešle je tiskárně.