Kapitola 1. Kancelářský balík OpenOffice.org

Obsah

1.1. Kompatibilita s dalšími kancelářskými aplikacemi
1.2. Psaní a úpravy textu pomocí modulu Writer
1.3. Úvod do aplikace Calc
1.4. Úvod od aplikace Impress
1.5. Úvod do modulu Base
1.6. Další informace

Abstrakt

OpenOffice.org je silný balík kancelářských aplikací pro všechny běžné kancelářské úkony, jako je psaní textů, práce s tabulkami nebo tvorba grafiky a prezentací. OpenOffice.org umožňuje pracovat se stejnými daty na celé řadě počítačových platforem. Pokud potřebujete, můžete otvírat, upravovat a ukládat i soubory ve formátu Microsoft Office. Tato kapitola popisuje jen základy práce s tímto kancelářským balíkem. OpenOffice.org spustíte z nabídky SUSE nebo příkazem ooffice.

OpenOffice.org sestává z řady navzájem provázaných aplikačních modulů. Jejich seznam je uveden v tabulce 1.1 – „Moduly OpenOffice.org“ (↑Aplikace). V této kapitole se zabýváme modulem Writer. Úplný popis všech modulů je k dispozici v online nápovědě (viz 1.6 – „Další informace“ (↑Aplikace)).

Tabulka 1.1. Moduly OpenOffice.org

Writer

Silný textový procesor

Calc

Tabulkový procesor umožňující pracovat s grafy

Draw

Vektorový grafický editor

Math

Aplikace pro tvorbu matematických vzorců

Impress

Aplikace pro tvorbu prezentací

Base

Databázová aplikace

Vzhled aplikace závisí na právě používaném pracovním prostředí a modulu. Dialogy pro ukládání a otvírání souborů jsou závislé na vašem pracovním prostředí. Základní uspořádání a funkce jsou však vždy stejné.


1.1. Kompatibilita s dalšími kancelářskými aplikacemi

OpenOffice.org umí pracovat s dokumenty, tabulkami, prezentacemi i databázemi kancelářského balíku Microsoft Office. Lze je otevírat jako jakýkoliv jiný dokument a opět ukládat do stejného formátu. Protože jsou však formáty Microsoft uzavřené a jejich specifikace nejsou jiným aplikacím k dispozici, dochází občas k drobným problémům s formátováním. Pokud máte s nějakým dokumentem problémy, pokuste se ho otevřít v originální aplikaci a uložit do otevřeného formátu, např. RTF pro textové dokumenty nebo CSV pro tabulky.

Chcete-li konvertovat větší množství dokumentů, např. když začínáte poprvé pracovat s OpenOffice.org, zvolte Soubor+Průvodci+Konvertor dokumentů. Vyberte formát ze kterého chcete konvertovat. V nabídce je řada formátů StarOffice a Microsoft Office. Pak klikněte na Další a zadejte adresáře se šablonami a dokumenty ke konverzi a adresáře, kam se mají uložit konvertované soubory. Než budete pokračovat, zkontrolujte všechna nastavení v dialogu. Pak stiskněte Další, zobrazí se shrnutí akcí, které budou provedeny. Jste-li spokojeni, zahajte konverzi tlačítkem Převést.

[Important]Hledání souborů z Windows

Dokumenty z oddílu Windows bývají obvykle v adresáři /windows.

Pokud sdílíte dokumenty s ostatními, máte řadu možností. Pokud si příjemce potřebuje dokument pouze přečíst, exportujte dokument do formátu PDF: Soubor+Exportovat do PDF. PDF soubory lze přečíst na libovolné platformě vybavené prohlížečem PDF souborů, jako je např. Adobe Acrobat Reader. Chcete-li sdílet upravitelný dokument, použijte některý z běžných formátů. Výchozí formát vyhovuje OASIS XML standardu, což ho činí kompatibilním s řadou různých aplikací. Pro textové dokumenty mohou být vhodné i formáty TXT a RTF, i když mají omezené možnosti formátování. CSV se hodí pro tabulky. Nebo můžete použít formát oblíbený příjemcem souboru, např. některý z formátů Microsoft Office.

OpenOffice.org je dostupná pro řadu operačních systémů. Je tak vynikající volbou pro skupiny uživatelů, kteří potřebují často sdílet své dokumenty, ale nepoužívají stejné operační systémy.