Kapitola 31. Linux a notebooky

Obsah

31.1. Hardware
31.2. Software

Abstrakt

U notebooků se setkáváme s řadou hardwarových zvláštností, jako je řízení spotřeby infračervený port (IrDA), karty PCMCIA a Bluetooth. Tyto komponenty nacházíme příležitostně i u stolních počítačů a protože se funkčně neliší od provedení v notebooku, bude jejich použití a konfigurace popsána společně v této kapitole.


31.1. Hardware

Zkratka PCMCIA znamená Personal Computer Memory Card International Association a používá se všeobecně pro hardware a odpovídající software tzv. karet PCMCIA, u kterých rozlišujeme dva základní typy:

Klasické karty PCMCIA (též PC-karty):

To je zatím nejběžnější typ, kde se používá 16 bitová sběrnice. Jsou dnes již cenově dostupné a obvykle fungují bez problémů a mají stabilní podporu.

CardBus karty:

Jedná se o nový standard. Používají 32 bitovou sběrnici a jsou proto rychlejší, také ovšem dražší. Protože je však přenos dat často omezen i druhou stranou spojení, nemusí se náklady na ně vyplatit. Existuje zatím několik ovladačů na tyto karty, v závislosti na použitém řadiči PCMCIA však dosud nemusí být zcela stabilní.

Další důležitou komponentou je řadič PCMCIA, nazývaný též PCMCIA/CardBus--bridge. Ten vytváří spojení mezi kartou a sběrnicí PCI, ve starších počítačích sběrnicí ISA. Tyto řadiče jsou téměř vždy kompatibilní s čipem Intel i82365. Typ řadiče lze zjistit příkazem pcic_probe. Jedná-li se o zařízení PCI, podá nám zajímavé informace i příkaz lspci -vt.