Kapitola 22. NFS — sdílené souborové systémy

Obsah

22.1. Importování souborových systémů pomocí YaST2
22.2. Ruční import souborových systémů
22.3. Exportování souborových systémů pomocí YaST
22.4. Ruční export souborových systémů

Jak již bylo uvedeno v kapitole 21 – „NIS — Network Information Service, NFS (spolu s NIS) zabezpečují transparentnost sítě pro uživatele. NFS umožňuje počítačům sdílet souborové systémy v síti – uživatel pak vidí stejné prostředí nezávisle na tom, odkud se přihlásí.

Podobně jako NIS, představuje i NFS nesymetrickou službu – rozlišuje se NFS server a NFS klient. Počítač může vykonávat obě tyto úlohy, tj. exportovat do sítě své vlastní souborové systémy a připojovat (mount) souborové systémy jiných počítačů. Centrální server NFS mívá obvykle velkou diskovou kapacitu. Jednotliví klienti si z něho připojují povolené adresářové stromy ke svému souborovému systému.

[Important]Potřeba DNS

Teoreticky lze export provádět pouze pomocí IP adres. Abyste zabránili prodlevám, potřebujete funkční DNS systém. Je to potřeba minimálně pro účely logování, neboť mountd démon provádí reverzní překlady.


22.1. Importování souborových systémů pomocí YaST2

Každý oprávněný uživatel může připojit NFS adresáře ke svému systému. Nejjednodušší je použít YaST modul Klient NFS. Zvolte Přidat a uveďte potřebné informace: jméno NFS serveru, adresář, který chcete importovat, a bod připojení (adresář), ve kterém se importovaná data zobrazí. Viz 22.1 – „Nastavení NFS klienta v programu YaST“.

Obrázek 22.1. Nastavení NFS klienta v programu YaST

Nastavení NFS klienta v programu YaST