Příloha 1. Linuxové programy

Obsah

1.1. Kancelář
1.2. Síť
1.3. Multimédia
1.4. Grafika
1.5. Správa systému a souborů
1.6. Vývoj softwaru

Linux se dodává se širokou řadou programů, k řešení jedné úlohy je k dispozici většinou několik různých aplikací. Obtížné může být vybrat z nich tu, která vám bude nejlépe vyhovovat, bude snadno použitelná a podobná aplikacím z Windows nebo Mac OS, na které jste zvyklí. V této kapitole vám představíme nejdůležitější linuxové aplikace, které by vám měly usnadnit přechod do nového pracovního prostředí.

V následujících částech představíme nejlepší linuxové obdoby programů z Windows, se kterými jste pravděpodobně dosud pracovali. Každá část je věnována určité oblasti aplikací a obsahuje nejdůležitější Windows aplikace z daného oboru a jejich linuxové obdoby. Uvádíme i jejich podrobnější popis a odkazy na další zdroje informací. Zde uvedený výčet programů samozřejmě není kompletní, protože aplikace se neustále vyvíjejí a vznikají nové.

[Tip]Chybějící aplikace

Pokud některá ze zmíněných aplikací není ve vašem systému SUSE Linux nainstalována, použijte YaST k instalaci chybějících balíčků. Potřebné balíčky vyhledejte pomocí vyhledávací funkce správce balíčků YaST.


1.1. Kancelář

V této části jsou popsány nejlepší a nejoblíbenější linuxové kancelářské a obchodní aplikace. Patří mezi ně kancelářské balíky, databáze, účetní programy a software pro správu projektů.

Tabulka 1.1. Kancelářské programy pro Windows a Linux

Úloha

Program pro Windows

Program pro Linux

Kancelářský balík

MS Office, StarOffice, OpenOffice.org

OpenOffice.org, StarOffice

Textový editor

MS Word, StarOffice/OpenOffice.org Writer, WordPerfect

OpenOffice.org/StarOffice Writer

Tabulkový editor

MS Excel, StarOffice/OpenOffice.org Calc

OpenOffice.org/StarOffice Calc, Gnumeric, KSpread

Prezentace

MS PowerPoint, StarOffice Presentation, OpenOffice.org Impress

OpenOffice.org Impress, StarOffice Presentation

Tvorba grafů

MS Excel, MicroCall Origin

OpenOffice.org Calc, Gnuplot, Grace (Xmgr), LabPlot

Lokální databáze

MS Access, OpenOffice.org + MySQL

OpenOffice.org + MySQL, Rekall, kexi, Mergeant, PostgreSQL

Správa financí

MS Money, Quicken, moneyplex

GnuCash

Správa projektů

MS Project

Planner, Taskjuggler

Mapování myšlenek

MindManager, Free Mind

VYM (View Your Mind)

OpenOffice.org

OpenOffice.org je opensource alternativa k MS Office. Jedná se o velmi silný kancelářský balík obsahující textový editor (Write), tabulkový kalkulátor a správce databází (Calc), prezentační program (Impress) a kreslící program (Draw). Uživatelé zvyklí na MS Office ocení velmi podobné uživatelské rozhraní a dostupnost všech funkcí, na které jsou zvyklí. Protože OpenOffice.org umí importovat data z aplikací MS Office, je přechod na nový kancelářský balík velmi snadný. Existuje i verze OpenOffice.org pro Windows, takže i uživatelé Windows mohou přejít na opensource kancelářský balík. Více informací o OpenOffice.org naleznete na adresách: http://www.openoffice.org/ a http://OpenOffice.cz/ (v češtině). Přečtěte si také kapitolu věnovanou OpenOffice.org v Referenční příručce, která vás seznámí s používáním OpenOffice.org a přenosem dat mezi různými kancelářskými balíky.

StarOffice

StarOffice je proprietární verze balíku OpenOffice.org distribuovaná společností Sun Microsystems. Je dostupná na mnoha platformách včetně systémů Windows a Solaris. Obsahuje některé pokročilé vlastnosti nedostupné ve svobodné verzi (OpenOffice.org). Více informací o StarOffice naleznete na stránce http://www.sun.com/software/star/staroffice/.

KOffice

KOffice je integrovaný kancelářský balík pro pracovní prostředí KDE. Obsahuje několik modulů, např. textový procesor (KWord), tabulkový editor (KSpread), program pro prezentace (KPresenter), řadu grafických aplikací (Kivio, Karbon14, Krita), databázový frontend (Kexi) a další. Více informací o KOffice naleznete na stránkách http://www.koffice.org/.

Gnumeric

Gnumeric je tabulkový editor pro pracovní prostředí GNOME. Více se o něm dozvíte na stránkách http://www.gnumeric.org.

Gnuplot

Gnuplot je velmi silný a snadno přenositelný program pro kreslení grafů a vizualizaci dat ovládaný z příkazové řádky. Je dostupný i pro systémy Mac OS a Windows. Výstup z programu Gnuplot lze exportovat do mnoha formátů, jako je PostScript, PDF, SVG a další. Více informací o tomto programu naleznete na stránce: http://www.gnuplot.info/

Grace

Grace je velice vyspělý nástroj pro vykreslování grafů. Je dostupný na téměř všech typech Unixu včetně Linuxu. Podporuje grafické uživatelské rozhraní. Umí exportovat do formátů JPEG, PNG, SVG, PDF, (E)PS a dalších. Více informací o tomto šikovném programu naleznete na stránkách http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/.

LabPlot

LabPlot je program pro tvorbu a správu dvou- i trojrozměrných grafů. Grafy lze vytvářet z dat i funkcí. Umožňuje také provádět analýzu dat. Více informací naleznete na stránkách http://labplot.sourceforge.net/.

Rekall

Rekall je nástroj pro práci s databázemi. Mezi podporované databáze patří MySQL, PostgreSQL, XBase s XBSQL, IBM DB2 a ODBC. Rekall můžete použít k vytváření různých zpráv a formulářů, ke tvorbě databázových dotazů nebo k exportu a importu dat do a z různých formátů. Více informací o programu Rekall naleznete na stránce http://www.thekompany.com/products/rekall/

kexi

Program kexi je frontend pro různé typy databází. Podporuje databázové servery MySQL, PostgreSQL, SQLite a ODBC. Program kexi lze použít pro manipulaci s daty v tabulkách, tvorbě a ukládání dotazů a k importu a exportu dat ve formátu CSV. Více informací o tomto programu naleznete na stránce http://www.koffice.org/kexi/.

Mergeant

Mergeant je databázový frontend pro prostředí GNOME. Více informací naleznete na stránkách http://www.gnome-db.org.

PostgreSQL

PostgreSQL je objektový relační databázový systém podporující standard SQL, včetně transakcí, cizích klíčů, spouštěčů a uživatelsky definovaných typů a funkcí. Více se dozvíte na stránce http://www.postgresql.org/.

GnuCash

GnuCash je nástroj pro správu osobních i obchodních financí. Umožňuje vám udržet si přehled o příjmech a výdajích, spravovat bankovní účty a cenné papíry. Více se o GnuCash dozvíte na stránce http://www.gnucash.org.

Planner

Planner je aplikace pro řízení projektů, která se snaží nabídnout stejné funkce jako podobné aplikace známé z Windows. Umí pracovat s Ganntovými diagramy, různými pohledy na úkoly atd. Více informací o tomto programu naleznete na stránce http://www.imendio.com/projects/planner/.

Taskjuggler

Taskjuggler je nenáročný ale velmi silný program pro správu projektů. Podporuje práci s Ganntovými diagramy a tvorbu různých typů zpráv (ve formátech XML, HTML či CSV). Uživatelé, kteří neradi pracují s příkazovou řádkou, mohou použít grafický frontend. Více informací naleznete na stránkách http;//www.taskjuggler.org.

VYM (View Your Mind)

VYM je program pro vizualizaci myšlenek a tvorbu myšlenkových map. Většina úkonů nevyžaduje víc, než jedno kliknutí myší, větve lze vytvářet, mazat a měnit velice snadno. Umožňuje také označit části mapy určitým příznakem (důležité, časově kritické atd.). Do mapy lze přidávat odkazy, poznámky a obrázky. Mapy jsou uloženy ve formátu XML, což usnadňuje export do dalších formátů, např. HTML. Více informací naleznete na stránce http://www.insilmaril.de/vym.