Kapitola 11. Linphone—VoIP v Linuxu

Obsah

11.1. Nastavení Linphone
11.2. Test Linphone
11.3. Volání
11.4. Přijmutí hovoru
11.5. Používání adresáře
11.6. Možné problémy
11.7. Glosář
11.8. Více informací

Abstrakt

Linphone je malá linuxová aplikace pro IP telefonii. Nevyžaduje žádný zvláštní hardware. Bez problémů funguje s obyčejnou zvukovou kartou, mikrofonem a sluchátky.


11.1. Nastavení Linphone

Ještě předtím, než Linphone začnete používat, je nutné udělat několik nastavení. Měli byste vědět, jaký režim chcete používat a jaký typ připojení máte a tyto informace pak zadat do nastavení programu (Soubor+Nastavení ).

11.1.1. Režim Linphone

Linphone může používat několik režimů:

Normální aplikace

Po instalaci lze program Linphone spustit z nabídek prostředí KDE a GNOME a samozřejmě příkazem z příkazové řádky. Pokud program nepoběží, nelze přijímat příchozí hovory.

GNOME panel applet

Linphone lze vložit do GNOME panelu. Pravým tlačítkem klikněte na volné místo v panelu, z kontextové nabídky zvolte Přidat do panelu a vyberte Linphone. Linphone bude vložen do panelu a spustí se automaticky po přihlášení. Dokud neobdržíte hovor, poběží na pozadí a nebude vyžadovat vaší pozornost. Hlavní okno se otevře jen v případě, že se s vámi bude snažit někdo spojit. Pokud si budete chtít zavolat, vyvoláte hlavní okno jednoduše kliknutím na ikonu programu v panelu.

11.1.2. Typ připojení

Volání můžete nastavit různými způsoby. Způsob je závislý na typu vašeho připojení.

Linphone používá pro spojení s dalšími počítači protokol SIP (Session Initiation Protocol). V SIP je každý účastník definovaný URL nebo-li adresou formátu:

sip:uzivatelske_jmeno@jmeno_pocitace

uzivatelske_jmeno je uživatelské jméno, kterým se přihlašujete, a jmeno_pocitace je jméno počítače, na kterém pracujete. Pokud používáte SIP poskytovatele, může SIP vypadat třeba takto:

sip:uzivatelske_jmeno@sip_server

uzivatelske_jmeno je jméno, které používáte pro přihlášení na SIP server, sip_server je adresa SIP serveru nebo vašeho SIP poskytovatele. Podrobnosti o registraci najdete v části 11.1.5 – „Nastavení SIP voleb“ (↑Aplikace) a v dokumentaci svého poskytovatele. Seznam poskytovatelů najdete v části 11.8 – „Více informací“ (↑Aplikace). Použité URL závisí na typu vašeho připojení. Pokud voláte přímo bez účasti poskytovatele, zadáte první typ adresy. Pokud používáte SIP poskytovatele, použijte druhý typ adresy.

11.1.2.1. Volání ve stejné síti

Pokud chcete volat svým kolegům nebo přátelům patřícím do stejné privátní sítě, stačí vám vaše uživatelské jméno a jméno počítače. Pokud mezi vámi není žádný firewall, nepotřebujete žádné další nastavení.

11.1.2.2. Volání mezi sítěmi a v Internetu (Statická IP)

Pokud jste k internetu připojení trvale a máte statickou IP adresu, může vytvoříte platnou adresu ze svého uživatelského jména a jméno počítače tak jak bylo popsáno v části 11.1.2.1 – „Volání ve stejné síti“ (↑Aplikace). V případě umístění za firewallem, který filtruje příchozí pakety, musíte mít na firewallu otevřený SIP port (5060) a RTP port (7078).

11.1.2.3. Volání mezi sítěmi a v Internetu (Dynamická IP)

Pokud máte dynamické IP, je nemožné jednoduše vytvořit vaší SIP adresu z vašeho jména a jména počítače. V takovém případě využijte služeb některého ze SIP poskytovatelů nebo nastavte DynDNS tak, abyste zajistili, že se volající dovolá na správný počítač.

11.1.2.4. Volání mezi sítěmi a firewally

Počítače za firewallem nemohou svou IP adresu posílat po síti ven, takže není možné se spojit přímo. Linphone podporuje volání mezi sítěmi za firewally prostřednictvím SIP proxy nebo pomocí externího serveru SIP poskytovatele. Podrobnější popis potřebných nastavení pro používání externího serveru najdete v části 11.1.5 – „Nastavení SIP voleb“ (↑Aplikace) .

11.1.3. Nastavení síťových parametrů

Většina nastavení spjatých se sítí v záložce Síť nevyžaduje žádný ruční zásah. Své první volání byste měli uskutečnit, aniž by bylo třeba do nich zasahovat.

Volby NAT traversingu

Tuto volbu použijte pouze v případě, že se nacházíte v intranetu za firewallem a nepoužíváte pro přeposílání hovorů SIP poskytovatele. Po povolení do pole napište externí IP adresu firewallu, např. 192.168.34.166.

RTP vlastnosti

Linphone používá k přenosu RTP (real-time transport protocol). Port RTP je ve výchozím nastavení 7078 a neměl by být měněn ani v případě, že je již port používán jinou aplikací.

Jitter kompenzace slouží k nastavení uložení (nabufferování) zvuku před jeho skutečným přehráním. Zvyšováním hodnoty tohoto parametru zvýšíte kvalitu hlasu. S vyšší hodnotou se však také bude zvyšovat opoždění reakce při volání. Volte proto hodnotu opatrně.

Ostatní

Pokud používáte kombinaci s pevnou linkou, bude se vám hodit technologie DTMF (dual tone multiplexed frequency). Linphone podporuje dva protokoly DTMF přenosu, SIP INFO a RTP rfc2833. Jestliže chcete používat DFMT v programu Linphone, zvolte si poskytovatele, který podporuje jeden z těchto protokolů. Seznam VoIP poskytovatelů najdete v části 11.8 – „Více informací“ (↑Aplikace).

11.1.4. Nastavení zvuku

Nastavení týkající se zvuku provedete v záložce Zvukové zařízení. Linphone používá detekovanou a nastavenou zvukovou kartu automaticky, takže volbu Použít zvukové zařízení není nutné měnit. Zařízení pro nahrávání nastavíte v položce Zdroj nahrávání. Ve většině případů se jedná o mikrofon (mikro). Vlastní zvuk zvonění nastavíte v položce Zvonění, soubor ze zvukem vyhledáte pomocí Procházet a otestujete kliknutím na Test. Změny aktivujete kliknutím na Budiž.

11.1.5. Nastavení SIP voleb

Nastavení související s nastavením SIP najdete v záložce SIP.

SIP port

Nastavení portu uživatelského agenta SIP. Výchozí port je 5060. Neměňte číslo tohoto portu ani v případě, že ho již používá jiná aplikace.

Identita

Kdokoliv, kdo by vám chtěl volat přímo (ne přes proxy nebo poskytovatele), musí znát vaší SIP adresu. Linphone vám umožní adresu vytvořit automaticky. Pokud z nějakého důvodu chcete nastavit jinou adresu, deaktivujte nejdřív volbu Automaticky uhodnout platné jméno.

Vzdálené služby

Seznam jednoho nebo více SIP poskytovatelů, u kterých máte platné účty. Informace můžete měnit, vkládat a mazat kdykoliv.

Ověřovací informace

K registraci na vzdáleném SIP serveru musíte zadat uživatelské jméno a heslo. Aby je mohl program Linphone použít pro přihlášení, zadejte je zde. Pokud je z nějakého důvodu chcete všechny odstranit, klikněte na Vyprázdnit všechny ověřovací informace.

SIP poskytovatele nebo proxy vložíte následujícím způsobem:

  1. Zvolte SIP poskytovatele a vytvořte si u něj účet.

  2. Spusťte Linphone.

  3. Zvolte Soubor+Nastavení+SIP.

  4. Otevřete registrační formulář kliknutím na Přidat proxy/registraci.

  5. Vyplňte pole Registrační období, SIP identita, SIP proxy a Směrování. Jestliže se nacházíte za firewallem, vždy zaškrtněte Odeslat registraci a do pole Registrační období nastavte požadovanou hodnotu. Tím přepošlete registrační data a zajistíte otevření potřebného portu na firewallu. Pokud toto nastavení neprovedete a nebudete určitou dobu volat, port se na firewallu automaticky uzavře. Registrační data zároveň informují SIP server o vašem stavu připojení a vašem umístění v síti. Do pole SIP identita zadejte SIP URL pro lokální volání. Nastavení potvrďte kliknutím na OK.

11.1.6. Nastavení audio kodeků

Linphone podporuje pro přenos zvuku celou řadu kodeků. Při nastavení typu připojení můžete zvolit kodek, který si přejete používat, ze seznamu. Kodeky, které pro vámi zvolený typ připojení nelze použít, jsou vypsány červeně.