Kapitola 4. Synchronizace kapesního počítače pomocí aplikace KPilot

Obsah

4.1. Spojení používaná KPilotem
4.2. Nastavení připojení kapesního počítače
4.3. Nastavení spojení pro KDE Knihu adres
4.4. Správa úkolů a událostí
4.5. Práce s KPilotem

Abstrakt

Kapesní počítače (PDA) jsou dnes mezi uživateli, kteří potřebují mít svá data stále při sobě, široce rozšířeny. Často uživatelé potřebují mít stejná data přístupná jak v kapesním počítači, tak i na pracovní stanici. To je právě úkolem pro KPilot — je to nástroj k synchronizaci dat v kapesním počítači s daty používanými aplikacemi KDE, jako je KAddressBook (Kniha adres), KOrganizer a KNotes, což jsou součásti balíku Kontact.

Hlavním úkolem programu KPilot je zabezpečení sdílení dat mezi aplikacemi v kapesním počítači a jejich KDE protějšky. KPilot má zabudovaný vlastní prohlížeč poznámek, adres a instalátor souborů, ale ty nelze použít mimo prostředí aplikace KPilot. Pro všechny zmíněné funkce (kromě instalátoru souborů) existují nezávislé KDE aplikace.

Pro komunikaci mezi kapesním počítačem a desktopovými aplikacemi se používají tzv. spojení (conduits). KPilot nad výměnou dat dohlíží. Pro použití určité funkce kapesního počítače na pracovní stanici je nutno povolit a nastavit patřičné spojení. Ve většině případů jsou tato spojení navržena pro komunikaci s konkrétními KDE aplikacemi, takže je není možno použít s libovolnou aplikací.

Spojení pro synchronizaci času je výjimečné tím, že pro něj není žádný uživatelsky patrný program. Je aktivováno na pozadí při každé synchronizaci, ale mělo by se používat pouze na počítačích, které svůj čas seřizují pomocí síťového časového serveru.

Po zahájení synchronizace jsou jednotlivá spojení uskutečňována jedno za druhým. Existují dva různé způsoby synchronizace: HotSync synchronizuje pouze data, pro která bylo nastaveno spojení, zatímco při plné záloze se provádí přenos všech dat uložených na kapesním počítači.

Některá spojení při synchronizaci otevírají soubor, což znamená, že související program by v té době neměl být spuštěný. Zvláště KOrganizer by během synchronizace být spuštěný neměl.


4.1. Spojení používaná KPilotem

Jednotlivá spojení lze povolit a nastavit v dialogu, který otevřete z nabídky výběrem: Nastavení+Nastavit KPilot…. Mezi důležitá spojení patří:

Kniha adres

Toto spojení zajišťuje výměnu dat s adresářem v kapesním počítači. V KDE se o tato data stará KAddressBook (Kniha adres). Tento program můžete spustit z hlavní nabídky nebo příkazem kaddressbook.

KNotes/Poznámky

Toto spojení umožňuje přenášet poznámky vytvořené v aplikaci KNotes do poznámkového programu kapesního počítače. KNotes spustíte z hlavní nabídky nebo příkazem knotes.

Kalendář (KOrganizer)

Toto spojení je zodpovědné za synchronizaci událostí v kalendáři kapesního počítače. Partnerským programem na pracovní stanici je KOrganizer.

Úkoly (KOrganizer)

Toto spojení je zodpovědné za synchronizaci úkolů (to-do). Partnerem na pracovní stanici je opět KOrganizer.

Synchronizace času

Povolíte-li toto spojení, bude se při každé synchronizaci synchronizovat i čas kapesního počítače podle pracovní stanice. Má to smysl jen tehdy, pokud je sama pracovní stanice pravidelně seřizována údaji z časového serveru.

Obrázek 4.1. Konfigurační dialog s dostupnými spojeními

Konfigurační dialog s dostupnými spojeními