Kapitola 6. Připojení k Internetu

Obsah

6.1. KInternet—připojení k internetu
6.2. Monitory sítě

Abstrakt

Uživatelské nastavení připojení a jeho kontrolu můžete snadno provádět prostřednictvím malých apletů zabudovaných v panelu. Najdete je jak v prostředí KDE, tak v prostředí GNOME.

[Important]Konfigurace připojení

Tato kapitola pojednává pouze o uživatelských možnostech při připojování k síti. Základní nastavení sítě je nutné provést pomocí programu YaST. Veškeré nutné informace o této konfiguraci najdete v příručce Referenční příručka.


6.1. KInternet—připojení k internetu

Po nastavení síťové zařízení mohou uživatelé připojení kontrolovat pomocí aplikace KInternet. Tento program byl původně určen především pro vytáčené připojení, ale zvládá toho mnohem více. Spouští se automaticky při přihlášení do prostředí KDE. Pokud se nespustí, můžete jej vyvolat příkazem kinternet.

Program Kinternet je applet, což znamená, že jej najdete jako malou ikonku vpravo na panelu. Podle stavu připojení může mít tato ikonka následující podoby:

Systém není připojen

Navazování nebo ukočování připojení

Připojení bylo navázáno

Přenos dat z/do sítě

Došlo k chybě. Pokud máte správně nastavené připojení v programu YaST, použijte ke zjištění příčiny chyby nabídku Zobrazit záznam .... K nabídce se dostanete kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu programu KInternet.

Připojení není aktivní, ale bude navázáno na požádání.

Nastavení programu vyvoláte kliknutím pravým tlačítkem myši na jeho ikonu a výběrem nabídky Nastavení .... Jestliže jste doposud nenastavili síťové zařízení nebo si přejete upravit jeho nastavení, zvolte Nastavení ...+Konfigurovat pomocí YaST .... Po zadání rootovského hesla se spustí program YaST a nabídne vám modul pro příslušné detekované zařízení (modem, ISDN, network nebo DSL).

KInternet zvládá stále víc. Pokud máte v programu YaST nastavené svazování kanálů, můžete pro připojení použít i druhý ISDN kanál pomocí Add link, takže zdvojnásobíte rychlost připojení. Zdvojení kanálu je velmi užitečné při stahování větších objemů dat. Nastavené zdvojení ISDN kanálů signalizuje červené plus v levém horním roku ikony KInternetu.

Pokud chcete, aby bylo připojování navazováno automaticky, použijte vytáčení na požádání (angl. dial on demand, zkratka DoD). V tomto režimu KInternet automaticky provedete připojení k Internetu při každém požadavku o spojení. Spojení se ukončí po uplynutí nastaveného času nečinnosti. Nstavené DoD signalizuje modré D v pravém rohu ikony KInternetu.

[Warning]Kontrola výdajů

Vytáčení na požádání sice zabrání u klasického vytáčeného připojení zbytečnému blokování linky, ale může se při častém připojování a odpojování díky vyšším nákladům na první minuty pěkně prodražit. Přistupujte proto k jeho nastavení opatrně.