Kapitola 6. Nastavení prostředí KDE

Obsah

6.1. Změna ikon na ploše
6.2. Nastavení prostředí v Ovládacím centru

Prostředí KDE vám umožňuje změnit vzhled přesně podle vašich potřeb. Jestliže chcete přenastavit chování pouze jedná části plochy, např. panelu, stačí na něj kliknout pravým tlačítkem myši a vybrat změnu nastavení. V případě, že potřebujete změnit celé prostředí nebo jeho větší části, prostudujte si informace uvedené v 6.2 – „Nastavení prostředí v Ovládacím centru“.


6.1. Změna ikon na ploše

V následující části najdete několik příkladů, jak změnit některé prvky plochy.

6.1.1. Vytvoření nové ikony na ploše

Abyste vložili novou ikonu na plochu, postupujte následujícím způsobem:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na plochu a zvolte Vytvořit nový.

 2. Z podnabídky zvolte typ nové ikony: složka, soubor nebo odkaz.

 3. Zadejte jméno nové ikony.

 4. Jestliže chcete změnit vlastnosti již existující ikony, klikněte pravým tlačítkem na ikonu a zvolte Vlastnosti. V dialogu, který tím otevřete, můžete v záložkách vykonat potřebné změny, např. v záložce Oprávnění přenastavit přístupová práva.

 5. Změny aktivujete a dialog ukončíte kliknutím na tlačítko OK.

6.1.2. Změna součástí panelu

Novou položku do systémového panelu vložíte následujícím způsobem:

 1. Pravým tlačítkem klikněte na volné místo na panelu

 2. Vložení ikony aplikace:

  • V kontextové nabídce zvolte Přidat aplikaci do panelu.

  • Zvolte aplikaci z kategorií z podnabídky.

  • Nově vloženou aplikací přesunete na nové místo jednoduchým přetažením myší.

  • Ikonu aplikace v panelu změníte tak, že na ni kliknete pravým tlačítkem a zvoláte Vlastnosti. V záložce Aplikace pak klikněte na ikonu a vyberte v následujícím dialogu novou.

 3. Vložení appletu:

  • V kontextové nabídce zvolte Přidat applet do panelu.

  • Zvolte applet. Množství appletů můžete omezit pomocí filtru Zobrazit nebo funkce Hledat.

  • Applet vložíte do panelu kliknutím na tlačítko Přidat do panelu.

Applet nebo ikonu z panelu odstraníte výběrem Odstranit z kontextové nabídky.