Kapitola 5. Začínáme s prostředím KDE

Obsah

5.1. Přihlašování a volba prostředí
5.2. Odhlášení
5.3. Součásti prostředí
5.4. Správa složek a souborů pomocí Konqueroru
5.5. Otvírání a vytváření dokumentů pomocí OpenOffice.org
5.6. Hledání v počítači
5.7. Prohlížení Internetu
5.8. Elektronická pošta a plánování
5.9. Přenášení textu mezi aplikacemi
5.10. Důležité nástroje a postupy
5.11. Aktualizace systému
5.12. Více informací

KDE (K Desktop Environment) je grafické uživatelské prostředí obsahující řadu praktických aplikací. Tato kapitola vás s prostředím KDE seznámí a pomůže vám řešit základní úkoly. KDE také umožňuje upravit si prostředí podle vlastních potřeb a vkusu. O nastavení prostředí se dozvíte více v kapitole 6 – „Nastavení prostředí KDE.

Následující popis je založen na výchozím nastavení prostředí KDE, tak jak je dodáváno s tímto produktem. Pokud jste vy nebo administrátor nastavení změnili, mohou se některé podrobnosti lišit.


5.1. Přihlašování a volba prostředí

Pokud je na počítači více než jeden uživatelský účet, musí se uživatelé do systému přihlásit. Po spuštění systému musíte zadat své uživatelské jméno a heslo – to, které jste nastavili během instalace systému. Pokud jste systém neinstalovali sami, zeptejte se svého administrátora.

[Note]Automatické přihlášení

Pokud počítač není v prostředí sítě a jste jeho jediným uživatelem, můžete se do pracovního prostředí přihlašovat automaticky při spuštění systému. V takovém případě se nezobrazí přihlašovací obrazovka. Tuto funkci lze zapnout či vypnout během instalace nebo kdykoliv později v modulu Správce uživatelů nástroje YaST.

Program zodpovědný za přihlašování závisí na použitém pracovním prostředí. V případě prostředí KDE je to KDM.

Přihlašovací obrazovka KDM má vstupní pole pro uživatelské jméno a heslo a dvě nabídky:

Typ relace

Určuje, jaké se má po přihlášení spustit pracovní prostředí. Pokud jsou nainstalovaná i jiná prostředí než KDE, objeví se v seznamu. Změny provádějte pouze tehdy, pokud chcete použít jiné než výchozí prostředí. Budoucí relace jsou automaticky vždy stejného typu, dokud je opět nezměníte ručně

Systém

Provádí systémové akce, například vypnutí počítače. Vzdálené přihlášení umožňuje přihlásit se na vzdálený počítač.

5.1.1. Správa relace

Jakmile se pomocí uživatelského jména a hesla autentizujete, spustí se správce relace. Správce relace umožňuje uložit nastavení relace nebo uložit stav poslední relace a obnovit jej při zahájení relace nové.

Správce relace umožňuje ukládání a obnovování následujících nastavení:

 • Vzhled a chování, např. fonty, barvy a nastavení myši

 • Běžící aplikace, např. správce souboru nebo OpenOffice.org

  [Important]Obnovování aplikací

  Nelze obnovit aplikace, které nejsou spravovány správcem relace. Nelze např. obnovit editační sezení v editoru vi, který byl spuštěn z příkazové řádky v okně terminálu

Více informací o nastavení správce relace viz 6.2.4 – „Komponenty KDE“

5.1.2. Přepínání prostředí

Pokud jste nainstalovali KDE i GNOME a chcete mezi nimi přepínat, proveďte to následovně:

 1. Pokud jste přihlášeni do KDE, zvolte z hlavní nabídky Odhlásit se+Ukončit současnou relaci. Na přihlašovací obrazovce klikněte na Typ relace

 2. Zvolte GNOME

 3. Zadejte své uživatelské jméno

 4. Zadejte své hesl.

 5. Stiskněte Enter.

  Více informací o GNOME viz 7 – „Začínáme s prostředím GNOME

5.1.3. Uzamčení obrazovky

Obrazovku můžete uzamknout následujícími způsoby:

 1. Z hlavní nabídky KDE zvolte Uzamknout relaci

 2. Použijte klávesovou zkratku nastavenou v Osobním nastavení 6.2.7 – „Místní zvyklosti a zpřístupnění“. Obvykle je to Ctrl-Alt-L

  [Tip]Hledání a nastavování klávesových zkratek v KDE

  Chcete-li zjistit, jaké klávesové zkratky jsou v KDE nastaveny, zvolte z hlavní nabídky KDE Osobní nastavení+Místní zvyklosti a zpřístupnění+Klávesové zkratky. Chcete-li některou zkratku změnit, dvojitě na ni klikněte a stiskněte novou zkratku. Viz také 6.2.7 – „Místní zvyklosti a zpřístupnění“.

Chcete-li mít k funkcím odhlášení a uzamčení rychlý přístup, můžete si na panel přidat odpovídající ikony. Abyste tak učinili, klikněte na panel pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte Nabídka panelu+Přidat aplet do panelu+Tlačítka odhlášení/uzamčení.

Uzamknete-li obrazovku, spustí se šetřič obrazovky. Obrazovku lze odemknout zadáním hesla po přerušení šetřiče pohnutím myší nebo stiskem libovolné klávesy. Po zadání hesla stiskněte Enter.

Pro více informací o nastavení šetřiče obrazovky viz 6.2.1 – „Vzhled a motivy“.