Kapitola 4. Nápověda a dokumentace

Obsah

4.1. Používání Centra nápovědy SUSE
4.2. Manuálové stránky
4.3. Info stránky
4.4. Linuxový dokumentační projekt
4.5. Wikipedia: svobodná online encyklopedie
4.6. Příručky a knihy
4.7. Usenet

Abstrakt

SUSE Linux obsahuje různé zdroje informací a dokumentaci. Centrum nápovědy SUSE nabízí jednotný přístup k nejdůležitějším informačním zdrojům v systému včetně možnosti vyhledávání. Zdroje zahrnují online nápovědu k instalovaným aplikacím, manuálové stránky, info stránky, databáze hardwaru a veškeré manuály dodávané s produktem.


4.1. Používání Centra nápovědy SUSE

Když Centrum nápovědy SUSE poprvé spustíte, ať už z hlavní nabídky (SuSE Help) nebo příkazem susehelp v terminálovém programu, zobrazí se okno podobné tomu na obrázku 4.1 – „Hlavní okno Centra nápovědy SUSE“. Dialogové okno sestává ze tří částí:

Lišta s nabídkou a nástrojová lišta

Lišta s nabídkou poskytuje základní editační, navigační a konfigurační příkazy. Soubor obsahuje příkaz pro tisk právě zobrazeného obsahu. V nabídce Úpravy je příkaz Najít pro vyhledávání. Nabídka Přejít obsahuje navigační příkazy: Obsah (úvodní stránka Centra nápovědy), Předchozí strana a Následující strana (pro přechod na předchozí a následující stranu právě procházené příručky), Předchozí a Vpřed (historie prohlížených stránek) a Výsledky posledního hledání. Pomocí Nastavení+Sestavit rejstřík pro vyhledávání, vytvoříte rejstřík pro zaškrtnuté informační zdroje. Nástrojová lišta obsahuje tři navigační ikony (Obsah, Předchozí, Vpřed) a ikonu pro tisk aktuálního obsahu.

Navigační oblast se záložkami

Navigační oblast v levé části dialogu obsahuje textové pole pro zadaní termínu pro rychlé vyhledání ve vybraných informačních zdrojích. Podrobnosti o hledání a nastavení vyhledávací funkce v záložce Hledat najdete v části 4.1.2 – „Vyhledávání“. Záložka Obsah obsahuje stromový diagram všech dostupných a nainstalovaných informačních zdrojů. Kliknutím na ikonky otevřete jednotlivé kategorie.

Hlavní okno

Hlavní okno vždy zobrazuje právě vybraný obsah, jako manuály, výsledky hledání nebo webové stránky.

Obrázek 4.1. Hlavní okno Centra nápovědy SUSE

Hlavní okno Centra nápovědy SUSE

4.1.1. Obsah

Centrum nápovědy SUSE poskytuje přístup k užitečným informacím z mnoha zdrojů. To zahrnuje zvláštní dokumentaci pro SUSE Linux (Uživatelskou příručku a Příručku správce systému), všechny dostupné informace pro vaši pracovní stanici, online nápovědu pro instalované programy a další dokumentaci. Navíc Centrum nápovědy poskytuje přístup k SUSE online databázím obsahujícím informace o hardwaru a softwaru v souvislosti se systémem SUSE Linux. Všechny tyto zdroje lze pohodlně prohledávat (pokud byl vytvořen index).

4.1.2. Vyhledávání

Chcete-li prohledávat všechny instalované informační zdroje, vytvořte index a nastavte vyhledávací parametry. Nejdříve otevřete záložku Hledat (viz obr. 4.2 – „Konfigurace vyhledávání“).

Obrázek 4.2. Konfigurace vyhledávání

Konfigurace vyhledávání

Pokud nebyl index pro vyhledávání vytvořen, systém vás na to upozorní, jakmile kliknete na záložku Hledat nebo zadáte termín k vyhledání a kliknete na tlačítko Hledat. V dialogovém okně pro tvorbu indexu (viz obr. 4.3 – „Tvorba indexu pro vyhledávání“), zaškrtněte, které informační zdroje chcete indexovat. Index se vygeneruje, až dialog opustíte pomocí tlačítka Sestavit rejstřík.

Obrázek 4.3. Tvorba indexu pro vyhledávání

Tvorba indexu pro vyhledávání

K přesnému určení dokumentů, ve kterých se má vyhledávat, a množství nalezených odpovědí použijte tři rozbalovací nabídky. Pro výběr rozsahu jsou následující možnosti:

Výchozí

Budou prohledávány zdroje informací patřící do výchozí sady dokumentů.

Vše

Budou prohledávány všechny dostupné zdroje informací.

Nic

Nebudou prohledávány žádné zdroje informací.

Vlastní

Budou prohledávány ty zdroje informací, které zaškrtnete ve stromovém diagramu zobrazeném níže.

Po dokončení nastavení vyhledávání klikněte na Hledat. Odpovídající zdroje informací se zobrazí v hlavním okně. Pohybovat se v nich můžete snadno pomocí klikání myší.