Kapitola 9. Starování systému a zavaděče

Obsah

9.1. Startování
9.2. Výběr zavaděče
9.3. Startování systému se zavaděčem GRUB
9.4. Odinstalace zavaděče LILO nebo GRUB
9.5. Vytvoření startovacího CD
9.6. Grafická konzole SUSE
9.7. Řešení problémů
9.8. Další informace

Abstrakt

Tato kapitola popisuje různé metody startování linuxového systému. Nejdříve jsou však vysvětleny některé technické detaily tohoto procesu. Poté následuje detailní popis programů GRUB (současný zavaděč používaný v systému SUSE Linux) a možnosti použití programu YaST. V této kapitole najdete také popis řešení některých problémů, které mohou u nastavení zavaděče GRUB nastat.

Tato kapitla se zaměřuje na konfiguraci zavaděče GRUB. Proces startování systému je popsán v kapitole 8 – „Startování. Zavaděč je rozhraním mezi počítačem (BIOSem) a operačním systémem (SUSE Linux). Nastavení zavaděče ovlivňuje spouštění nainstalovaných operačních systémů a dostupnos parametrů, kterými můžete spouštění ovlivnit.

Nejdůležitější pojmy používané v této kapitole jsou:

Master Boot Record

Struktura MBR je standardizována a není závislá na použitém operačním systému. Prvních 446 bytů je rezervováno pro kód startovacího programu. Následujících 64 bytů je určeno pro uložení tabulky diskových oddílů, která obsahuje informace o maximálně 4 oddílech. Bez této tabulky nemůže být na disku žádný souborový systém - disk je bez této tabulky nepoužitelný. Poslední 2 byty musí obsahovat speciální magické číslo (AA55). MBR, který na této pozici obsahuje jiné číslo, může být BIOSem, a některými operačními systémy, posouzen jako neplatný.

Zaváděcí sektory

Zaváděcí sektory jsou uloženy na každém diskovém oddílu jako první. Výjimku tvoří pouze rozšířené diskové oddíly, které jsou pouze kontejnery pro další oddíly. Zaváděcí sektory jsou velké 512 bytů, a slouží k uložení kódu pro spuštění operačního systému uloženého na tomto oddílu. Zaváděcí sektory na oddílech vytvořených z DOSu, OS/2, a Windows fungují přesně jak bylo popsáno (navíc obsahují některá základní data o struktuře souborového systému). V Linuxu, na rozdíl od jmenovaných OS, je tento sektor prázdný (i po vytvoření souborového systému), a Linuxový oddíl není schopen zavést sám sebe, i když oddíl obsahuje platný souborový systém s jádrem. Aby bylo možné zavést z tohoto oddílu Linux, musíme do tohoto sektoru uložit zaváděcí program. Zaváděcí sektor s platným zaváděcím kódem obsahuje na stejné pozici jako MBR (poslední 2 byty) shodné magické číslo (AA55).


9.1. Startování

V tom nejjednodušším případě, kdy se na počítači nachází pouze jeden operační systém, se zavaděč nainstaluje do MBR. V případě více operačních systémů však přicházejí ke slovu následující postupy:

Spouštění dalšího systému z externího média

Jeden z nainstalovaných systémů je spouštěn z disku, druhý pomocí zavaděče uloženého na externím médiu (disketa, CD, USB flash disk). Obvykle tato metoda není nutná, protože GRUB umí spouštět i jiné operační systémy než Linux.

Instalace zavaděče do zaváděcího sektoru

V případě, že zavaděč neumí spustit určitý operační systém, je možné ho nainstalovat do zaváděcího sektoru a k jeho spuštění použít zavaděč, který ho dokáže vyvolat. Tato volba je v systému SUSE Linux v případě instalace několika operačních systémů na jeden počítač, výchozí.

Instalace zavaděče do MBR

Zavaděč umožňuje spouštění různých operačních systémů. Který bude spuštěn, si může vybrat ve startovací nabídce. Aby došlo ke spuštění jiného systému, musí být počítač restartován. Toto řešení je samozřejmě možné jen v případě, že je zavaděč kompatibilní se všemi operačními systémy, které chcete s jeho pomocí spouštět. GRUB, zavaděč systému SUSE Linux, je schopný spouště většinu obvyklých operačních systémů. Do MBR se zavaděč v systému SUSE Linux automaticky nainstaluje pouze v případě, že na počítači není nainstalován žádný další operační systém.

9.1.1. Startování DOSu a Windows 9x

MBR DOSu na prvním pevném disku obsahuje informaci o tom, který oddíl je aktivní - tedy kde se má hledat kód pro zavedení operačního systému. Proto musí být DOS nainstalován na první pevný disk. Spustitelný kód v MBR (zavaděč prvního stupně) potom testuje, zda označený oddíl obsahuje platný zaváděcí sektor. Jestliže je vše v pořádku, spustí se odtud zavaděč druhého stupně. Odteď je možné nahrávat DOSové programy, a objeví se obvyklý DOSový prompt. V DOSu lze označit jako aktivní pouze primární diskové oddíly. Z toho důvodu nemůžete použít pro zavádění DOSu logické diskové oddíly, které jsou uvnitř rozšířených oddílů.