Kapitola 18. Grafický editor GIMP

Obsah

18.1. Grafické formáty
18.2. Spuštění GIMPu
18.3. Začínáme s GIMPem
18.4. Uložení obrázku
18.5. Tisk obrázků
18.6. Další informace

Abstrakt

GIMP (GNU Image Manipulation Program) je program pro úpravu rastrové grafiky. Funkčně se podobá Photoshopu a dalším komerčním rastrovým editorům. Hodí se k úpravám fotografií, tvorbě webové grafiky, tvorbě přebalů na CD disky a mnoha dalším grafickým projektům. Splňuje nároky amatérů i profesionálů.

Jako mnoho dalších linuxových programů je i GIMP vyvíjen společným úsilím vývojářů z celého světa. Program se neustále zlepšuje a objevují se stále nové verze, takže verze obsažená ve vašem systému může být mírně odlišná od té, kterou zde popisujeme. Může se měnit zejména vzhled jednotlivých oken a uspořádání ovládacích prvků.

GIMP je velmi složitý program. V této kapitole je popsána jen malá část jeho nástrojů a vlastností. Více informací naleznete v dokumentaci uvedené v části 18.6 – „Další informace“ (↑Aplikace).


18.1. Grafické formáty

GIMP byl napsán jako program pro práci s rastrovými obrázky. Ty se skládají z mnoha malých barevných obrazových bodů (pixelů). Soubory proto mohou být velmi objemné. Není je také možno zvětšovat beze ztráty kvality. Mezi běžné rastrové obrázky patří fotografie a obrázky ze skeneru.

Vektorová grafika neuchovává data pro jednotlivé pixely, ale pracuje s matematickou definicí křivek a dalších tvarů, ze kterých se obrázek skládá. Vektorové obrázky umožňují snadnou změnu velikosti beze ztráty kvality. Vektorová grafika se hodí pro kresby a schémata, nikoliv například pro fotografie. GIMP není určen pro práci s vektorovou grafikou, s tou pracuje například kreslící aplikace OpenOffice.org nebo vektorový editor Inkscape.