Kapitola 16. Použití programu F-Spot

Obsah

16.1. Stažení obrázků z fotoaparátu
16.2. Získávání informací
16.3. Správa tagů
16.4. Vyhledávání
16.5. Export sbírky fotografií
16.6. Základní úpravy obrázků pomocí programu F-Spot

F-Spot je nástroj pro správu fotografií určený pro prostředí GNOME. Umožňuje třídit obrázky pomocí tagů a nabízí základní funkce pro úpravy obrázků.

Při prvním spuštění zadejte, odkud má F-Spot importovat fotografie. Pokud již máte sbírku obrázků, zadejte k ní cestu a zvolte, zda importovat i podadresáře. F-Spot obrázky naimportuje do své databáze.

[Tip]Přiřazení tagů při importu

Pokud všechny importované obrázky patří do stejné kategorie, můžete jim již při importu přiřadit příslušný tag. Zaškrtněte Připojit tag a zvolte vhodný tag z rozbalovacího seznamu.

Obrázek 16.1. Import obrázků do programu F-Spot

Import obrázků do programu F-Spot

Hlavní okno programu F-Spot je rozděleno do třech částí. V levé části jsou zobrazeny tagy a podrobné informace o vybraném obrázku. Náhledy všech obrázků se zvolenými tagy jsou umístěny v pravé části. Pokud nejsou zaškrtnuty žádné tagy, jsou vpravo zobrazeny náhledy všech obrázků ve sbírce.

Obrázek 16.2. Hlavní okno programu F-Spot

Hlavní okno programu F-Spot

V liště v horní části okna je hlavní nabídka programu. V nástrojové liště jsou umístěny ikony nejdůležitějších funkcí:

Rotovat (doleva nebo doprava)

Tuto funkci můžete použít ke změně orientace obrázku.

Procházet

V režimu procházení můžete prohlížet celou vaši sbírku obrázků nebo její části vymezené určitými tagy. Časovou přímku můžete použít k vyhledávání obrázků podle data vytvoření.

Upravit obrázek

Režim úprav umožňuje provádět jednoduché úpravy vybraného obrázku. Podrobnosti jsou popsány v části 16.6 – „Základní úpravy obrázků pomocí programu F-Spot“ (↑Aplikace).

Celá obrazovka

Přepnutí do celoobrazovkového režimu.

Promítání snímků

Spuštění automatického promítání obrázků.


16.1. Stažení obrázků z fotoaparátu

Nové obrázky z digitálního fotoaparátu připojeného k USB můžete stáhnout volbou Soubor+Import z fotoaparátu. Typ fotoaparátu je detekován automaticky.

Obrázek 16.3. Import z fotoaparátu

Import z fotoaparátu

F-Spot otevře okno s náhledy obrázků umístěných ve fotoaparátu. Stáhnou se pouze fotografie, jejichž náhledy ponecháte vybrané (označené). Volba Kopírovat soubory do určuje cílový adresář. Pokud je zaškrtnuta volba Importovat obrázky po kopírování, naimportují se stažené obrázky do databáze programu F-Spot. Kliknutím na Vybrat tagy lze obrázkům přiřadit tagy již během importu.