Kapitola 15. FreeNX: vzdálené ovládaní plochy

Obsah

15.1. Úvod do NX
15.2. Možné problémy
15.3. Další informace

FreeNX je GPL implementace NX serveru pro vzdálený přístup k pracovní ploše na jiném počítači. Umožňuje vzdálenou práci i přes nízkou průpostnost a rychlost sítě.


15.1. Úvod do NX

V následující výčtu najdete kroky potřebné pro nastavení funkčního NX serveru pro 10 klientů:

 1. Na servery a klienty pomocí programu YaST nainstalujte následující software:

  Server

  Klient

  • NX

  • FreeNX

  • NX

  • knx (pro KDE sezení)

  • NoMachine nxclient (pro ostatní prostředí)

 2. Nastavte NX server jako uživatel root příkazem:

  nxsetup --install --clean --purge --setup-nomachine-key

  Server se spustí s výchozím nastavením ze souboru /etc/nxserver/node.conf. K serveru se mohou připojit všechny pracovní stanice. Pokud chcete přístup omezit, použijte pro klienty např. distribuované klíče.

 3. Na NX server ve firewallu povolte NX připojení. V pokročilém nastavené povolte porty 22 (SSH), 5000 až 5009 a 7000 až 7009. Zápis pro TCP porty bude vypadat takto:

  22 5000:5009 7000:7009
[Tip]Tip

Další informace o nastavení firewallu pro NX server najdete v souboru /usr/share/doc/packages/FreeNX/NX-Firewall.txt.

K serveru se ze vzdálené pracovní stanice připojíte následujícím způsobem:

 1. Z nabídky spusťte KNX.

 2. Při prvním přihlášení musíte vytvořit nové připojení, které vytvoříte takto:

  1. V KNX Client Login klikněte na Connection Settings.

  2. Zadejte jméno připojení a jméno serveru.

  3. Zadejte informace o počítači, číslo portu a rychlost vašeho připojení.

  4. Kde spustíte v Sessiontype volbou UNIX/KDE.

  5. Zvolte rozlišení monitoru.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Po přihlášení budete mít přístup k ploše vzdáleného počítače.

Pokud se chcete připojit z GNOME, postupujte takto:

 1. Stáhněte a nainstalujte si balíček nxclient ze stránky NoMachine http://www.nomachine.com/download_client_linux.php.

 2. Z hlavní nabídky zvolte NX Connection Wizard.

 3. Ve třech krocích zadejte jméno připojení, port a podrovnosti o počítači a zvolte typ sezení Unix/Gnome. Pokud chcete na ploše ikonu NX, zvolte příslušnou volbu. Po zadání uživatelského jména a hesla klikněte na tlačítko OK.

  Nyní se můžete připojit ke vzdálené ploše.