Kapitola 2. Evolution: poštovní a kalendářový program

Obsah

2.1. Import pošty z jiných poštovních programů
2.2. Seznámení s aplikací Evolution
2.3. Pošta
2.4. Kontakty
2.5. Kalendáře
2.6. Synchronizace dat s kapesním počítačem
2.7. Evolution pro uživatele GroupWise
2.8. Další informace

Abstrakt

Evolution je groupwarové řešení poskytující obecné poštovní funkce spolu s nástroji pro správu pracovního dne. Umožňuje vést přehled o schůzkách a jiných důležitých událostech v kalendáři a udržovat seznam kontaktů. Kontakty můžete sdílet ve formátu vCard s ostatními.

Evolution můžete spustit z hlavní nabídky nebo příkazem evolution . Při prvním spuštění se otevře průvodce nastavením (viz 2.3.1 – „Nastavení účtů“ (↑Aplikace)).

[Important]Účty Microsoft Exchange

Chcete-li Evolution používat spolu se serverem Microsoft Exchange, musíte si nainstalovat balíček ximian-connector. Nainstalujte ho pomocí nástroje YaST.


2.1. Import pošty z jiných poštovních programů

Evolution umí importovat poštu z jiných poštovních programů, např. z Netscape. Chcete-li tak učinit, zvolte Soubor+Importovat. Pro import pošty ve formátu mbox zvolte Importovat jeden soubor. Pro import pošty z aplikace Netscape, zvolte Importovat data a nastavení ze starších programů. Chcete-li pracovat s daty programů používajících formát maildir, jako je např. KMail, vytvořte účet, který do adresáře s poštou bude přistupovat.